19-23 เม.ย.ยื่นข้อเสนอโรงไฟฟ้าชุมชนEGCO, RATCH, UAC พร้อมชิง

ผู้ชมทั้งหมด 3,790 

หลังจากที่รอกันมานานนับปีล่าสุดโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง 150 เมกะวัตต์) คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ลงประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา  พร้อมกำหนดวันเปิดรับข้อเสนอขายไฟฟ้าจากผู้ประกอบการที่สนใจระหว่างวันที่ 19-23 เมษายน 2564 จากนั้นจะประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติและคำเสนอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 และผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติจะได้รับการพิจารณาการประมูลแข่งขันด้านราคาวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ก่อนประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการ 15 กรกฎาคม 2564

ทั้งนี้ภายหลังจากที่ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเข้าร่วมโครงการแล้วการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะแจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ภายใน 120 วัน นับจากประกาศชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยมีกำหนดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ภายใน 3 ปี หรือภายในปี 2567  อย่างไรก็ตามโครงการรับซื้อไฟฟ้าโรงไฟฟ้าชุมชนฯ 150 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล 75 เมกะวัตต์ เสนอขายโครงการละไม่เกิน 6 เมกะวัตต์ และเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน ผสมน้ำเสีย/ของเสีย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25%) 75 เมกะวัตต์ เสนอขายโครงการละไม่เกิน 3 เมกะวัตต์

ส่วนอัตรารับซื้อไฟฟ้า แบ่งเป็น 1. ชีวมวล กำลังผลิตติดตั้งไม่เกิน 3 เมกะวัตต์ คิดอัตรา Feed-in Tariff (FiT) ที่ 4.8482 บาทต่อหน่วย และกำลังการผลิตติดตั้งมากกว่า 3 เมกะวัตต์ FiT ที่ 4.2636 บาทต่อหน่วย 2. ก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน) มี FiT ที่ 4.7269 บาทต่อหน่วย โดยทั้งหมดมีระยะเวลาสนับสนุน 20 ปี และมี FiT Premium สำหรับพื้นที่พิเศษ อีก 0.50 บาทต่อหน่วย

อย่างไรก็ตามโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนฯ นั้นในเบื้องต้นได้รับความสนใจจากบริษัทเอกชนหลายบริษัทด้วยกัน ไม่ว่าเป็น บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO  โดยนายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ EGCO กล่าวว่า การขยายการลงทุนในประเทศไทยยังไม่มีโครงการใหญ่ ซึ่งก็มีแต่โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากนำร่อง 150 เมกะวัตต์ที่มีความชัดเจน โดยบริษัทได้เจรจากับวิสาหกิจชุมชน และดำเนินทำข้อตกลงไว้ 10 โครงการทั้งในพื้นที่ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนใหญ่เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล กับชีวภาพ คาดว่าจะใช้เงินลงทุนราว 250 -300 ล้านบาทต่อโรง หรือประมาณ 100 ล้านบาทต่อเมกะวัตต์

นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ RATCHกล่าวว่า บริษัทฯ สนใจเข้าร่วมประมูลโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนฯ โดยได้เตรียมพื้นที่ไว้ที่ภาคใต้ ประเภทเชื้อเพลิงชีวมวล 2 โครงการ กำลังการผลิต 3- 6 เมกะวัตต์ต่อโครงการ คาดว่าจะใช้เงินลงทุนประมาณ 50 ล้านบาทต่อเมกะวัตต์

นายชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC กล่าวว่า บริษัทฯ เตรียมยื่นข้อเสนอโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนฯ จำนวน 6 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตโครงการละ 3-5 เมกะวัตต์ อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการโรงไฟฟ้าชีวภาพ