3การไฟฟ้าลั่นเตรียมพร้อมดูแลระบบไฟฟ้าตลอด24ชั่วโมงรับมือโควิด-19

ผู้ชมทั้งหมด 1,080 

กฟผ. MEA และ PEA ชวนคนไทยร่วมใจตั้งการ์ดอย่าตก เว้นระยะห่างต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 64 ผนึกกำลัง 3 การไฟฟ้า เตรียมพร้อมดูแลระบบไฟฟ้าให้มั่นคงและเพียงพอ รองรับทุกสถานการณ์ ตลอด 24 ชั่วโมง

นายเริงชัย คงทอง รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการปรับปรุงความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า 3 การไฟฟ้า เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ เริ่มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในช่วงใกล้เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 กฟผ. ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง (MEA) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จึงขอเชิญชวนคนไทยเฉลิมฉลองปีใหม่กันในรูปแบบวิถีใหม่ New Normal ร่วมใจกันเว้นระยะห่าง หรือส่งความสุขทางสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อส่งความสุขให้แก่กันอย่างปลอดภัย เพื่อป้องกันตนเองจากการติดเชื้อและการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วที่สุด

Electricity Pylons at sunset on background

ทั้งนี้ กฟผ. MEA และ PEA จะทำหน้าที่ดูแลรักษาความมั่นคงระบบไฟฟ้าให้มีความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของประชาชน โดยเตรียมพร้อมการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าในระบบ กฟผ. ให้มีกำลังผลิตสำรองที่เพียงพอ เตรียมความพร้อมของระบบส่งไฟฟ้า สายและเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง อุปกรณ์ระบบส่งต่าง ๆ โดยงดการบำรุงรักษานอกแผนที่ไม่มีความจำเป็น นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งศูนย์จัดการภาวะวิกฤต COVID-19 ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน และนโยบาย Work Form Home (WFH) ของภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง

โดยดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด รวมทั้งจัดเตรียมทีมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาเร่งด่วน กรณีเกิดเหตุขัดข้องของระบบไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ 3 การไฟฟ้า ขอความร่วมมือประชาชนใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่า และเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน เพื่อร่วมกันอนุรักษ์พลังงานของประเทศ และความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 นี้ หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า สามารถติดต่อศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. โทร. 1416, MEA Call Center โทร. 1130 และ PEA Call Center โทร. 1129 พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง