3 กรกฎาคมนี้ รฟม. จัดเก็บค่าบริการจอดรถ อาคารจอดแล้วจร สถานีแยก คปอ. และสถานีคูคต

ผู้ชมทั้งหมด 17,592 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้เปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการอาคารจอดแล้วจร สถานีแยก คปอ. และสถานีคูคต โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต มาตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563 โดยไม่คิดค่าบริการ ซึ่งในระหว่างนี้ รฟม. ได้พัฒนาโดยนำเทคโนโลยีระบบจอดรถอัจฉริยะ (Smart Parking) มาทดลองให้บริการเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว พร้อมทั้งปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ จนปัจจุบันอาคารจอดรถทั้ง 2 แห่ง มีความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับให้บริการแก่ประชาชน ในการนี้ รฟม. จะเริ่มจัดเก็บค่าบริการจอดรถ ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป โดยมีอัตราค่าบริการ ดังนี้

1. ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า คิดอัตราค่าบริการจอดรถยนต์ 2 ชั่วโมง 10 บาท และอัตราค่าบริการจอดรถจักรยานยนต์ 4 ชั่วโมง 5 บาท โดยผู้ใช้บริการจะต้องนำบัตรจอดรถไปบันทึกส่วนลดภายในเขตชำระเงิน (Paid Area) ของสถานีรถไฟฟ้าที่ใช้บริการจอดรถเท่านั้น จึงจะได้รับสิทธิ์ชำระค่าบริการจอดรถในอัตราดังกล่าว

2. ผู้ไม่ใช้บริการรถไฟฟ้า คิดอัตราค่าบริการจอดรถยนต์ ชั่วโมงละ 20 บาท และอัตราค่าบริการจอดรถ จักรยานยนต์ ชั่วโมงละ 10 บาท

3. ผู้ใช้บริการจอดรถรายเดือน (ผ่านแอปพลิเคชัน MRTA Parking) คิดอัตราค่าบริการจอดรถยนต์ เดือนละ 1,000 บาท และอัตราค่าบริการจอดรถจักรยานยนต์ เดือนละ 500 บาท ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการจอดรถรายเดือนจะไม่ได้รับการประกันพื้นที่ว่างในการนำรถเข้าจอด เพื่อให้ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างเท่าเทียม

ทั้งนี้ อาคารจอดรถทั้ง 2 แห่ง เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00 – 01.00 น. ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถนำรถมาจอดและเดินทางต่อด้วยรถไฟฟ้าและระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ ได้ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID : @MRTAParking หรือ แอปพลิเคชั่น MRTA Parking หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ห้องทำบัตรรายเดือน สถานีแยก คปอ. โทร. 06 1734 0202 และสถานีคูคต โทร. 06 1705 0404 เว็บไซต์ www.mrta.co.th และ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044 “รฟม. ร่วมยกระดับเมืองด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและนวัตกรรม เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”