4 บิ๊กรับเหมา CK STEC ITD UNIQ ซื้อซองประมูลรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้

ผู้ชมทั้งหมด 759 

12 ผู้รับเหมาแห่ซื้อซองประมูลรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ 7.8 หมื่นล้านบาท CK STEC ITD UNIQ ไม่พลาดร่วมชิง รฟม.เตรียมเปิดให้ยื่นซองข้อเสนอ 27 ธ.ค.นี้ คาด ก.พ. 65 รู้ผล เดินหน้าก่อสร้างทันที ตั้งเป้าเปิดบริการ 70

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ความคืบหน้าการประกวดราคาโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ซึ่งภายหลัง รฟม.กำหนดเปิดขายเอกสารประกวดราคา ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย. 2564 จนถึงวันที่ 24 ธ.ค. 2564 โดย ณ วันที่ 21 ธ.ค.ที่ผ่านมา พบว่าเอกชนในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างทั้งไทยและต่างประเทศ เข้าซื้อซองเอกสารประกวดราคาโครงการดังกล่าวแล้วรวม 12 ราย

โดยในจำนวน 12 รายนั้นเป็นผู้รับเหมารายใหญ่ 4 รายที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วย บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ CK บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STEC บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ UNIQ และบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD

สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) นั้นรฟม.เปิดประกวดราคาโดยวิธีประกวดราคานานาชาติ ซึ่งถือเป็นการประกาศประกวดราคาเป็นครั้งที่ 2 หลังจากที่ก่อนหน้านี้ รฟม.ได้ประกาศยกเลิกการประกวดราคา เนื่องจากต้องการให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนมากขึ้น เพราะปัญหาการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนระหว่าง รฟม.และผู้สังเกตการณ์ ทำให้เอกสารบางรายการส่งไปไม่ถึงผู้สังเกตการณ์ ถือได้ว่าเป็นการดำเนินการที่ไม่ครบถ้วนตามระบบข้อตกลงคุณธรรม

โดยคณะผู้สังเกตการณ์เป็นผู้แทนภาคประชาชน ได้มีข้อสังเกต ส่งผลให้ รฟม.มีการปรับเกณฑ์การพิจารณาจากเกณฑ์คุณภาพต่อราคา (Price Performance) เป็นใช้ราคาตัดสิน โดยมีการพิจารณาข้อเสนอ 3 ซอง คือ 1.ข้อเสนอด้านคุณสมบติ 2.ข้อเสนอด้านเทคนิค และ3.ข้อเสนอด้านราคา ซึ่งเอกชนจะต้องผ่านคุณสมบัติก่อนจึงจะได้สิทธิพิจารณาซองเทคนิค โดยจะต้องผ่านเกณฑ์ 85 คะแนนทุกหัวข้อจึงจะได้สิทธิเปิดซองราคา

ทั้งนี้ รฟม.มีกำหนดให้เอกชนยื่นซองข้อเสนอวันที่ 27 ธ.ค.นี้ และคาดว่าพิจารณาคัดเลือกได้ตัวผู้รับจ้างในเดือน ก.พ. 2565 โดยมีแผนจะเริ่มดำเนินงานก่อสร้างทันทีในปี 2565 เพื่อเร่งรัดการเปิดให้บริการภายในปี 2570 โดยรถไฟฟ้าสายนี้จะเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างนนทบุรีกับกรุงเทพมหานครฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี รวมถึงสมุทรปราการ มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 23.6 กิโลเมตร แบ่งเป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน 13.6 กิโลเมตร 10 สถานี และโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ 10 กิโลเมตร 7 สถานี 

สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) มีวงเงินงบประมาณรวม 78,720 ล้านบาท (ค่าก่อสร้างงานโยธา 77,385 ล้านบาท ค่าสิ่งก่อสร้างทดแทนหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ1,335 ล้านบาท และเผื่อเหลือเผื่อขาด (Provisional Sum) 3,582 ล้านบาท