ACE คว้าเรตติ้ง “AA” หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ควบคู่กับ CGR ระดับ “ดีเลิศ”

ผู้ชมทั้งหมด 486 

นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE ผู้นำด้านธุรกิจพลังงานสะอาดของไทย เปิดเผยว่า ACE เพิ่งได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้อยู่ใน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 ที่ระดับ “AA” ในกลุ่มทรัพยากร ซึ่งเป็นรางวัลที่เปลี่ยนชื่อมาจาก ‘หุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment) และ ACE สมัครเข้าร่วมรับการประเมินต่อเนื่องเป็นปีที่สอง โดยปีนี้มีบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือกทั้งสิ้น 193 บริษัท ซึ่งในจำนวนนี้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีผล ESG Rating ตั้งแต่ระดับ AA ขึ้นไป (AA และ AAA) จำนวน 104 บริษัท

นอกจากนี้ ACE ยังได้รับผลการประเมินจากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies – CGR) ปี 2566 ระดับ “ดีเลิศ” หรือ “5 ดาว” ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

ACE ที่ได้รับการรับรองด้านความยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว เมื่อช่วงเดือนกันยายน 2566 ที่ผ่าน บริษัทย่อยในกลุ่ม ACE จำนวน 12 บริษัท ซึ่งมีโรงไฟฟ้าตั้งอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ อาทิ นครราชสีมา สุรินทร์ อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด ขอนแก่น หนองคาย ฉะเชิงเทรา กำแพงเพชร กาญจนบุรี กระบี่ ก็เพิ่งได้รับรางวัล CSR-DIW Award 2023 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นรางวัลที่ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่ดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

การได้รับรางวัลและการรับรองผลการประเมินด้านความยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการที่ดีเหล่านี้ ไม่เพียงแต่ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเท่านั้น แต่ยังเป็นการยืนยันว่าแนวทางการดำเนินธุรกิจของ ACE ที่คำนึงถึงการร่วมสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม บนหลัก ESG (Environmental, Social, Governance) ที่จับต้องได้จริง ไม่ว่าจะเป็นการนำของเสียมาเพิ่มมูลค่า การช่วยแก้ไขปัญหามลภาวะ หรือ กระบวนการผลิตที่ไม่มีการปล่อยของเสียออกนอกระบบ (Zero Waste) การมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมและชุมชน ตลอดจนเคารพสิทธิมนุษยชน ที่กลุ่มบริษัทฯ ยึดมั่นและดำเนินการมาโดยตลอดนั้นมาถูกทาง สอดรับตามกลยุทธ์ธุรกิจในการตั้งเป้ามุ่งสู่การเป็น “ต้นแบบผู้นำด้านธุรกิจพลังงานสะอาดของโลก” ที่ยึดมั่นมาตลอด อันจะช่วยสร้างผลกระทบเชิงบวกจากภายในองค์กรไปสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน