AGE คว้ารางวัลด้าน CSR ระดับอาเซียน “ASEAN Energy Awards 2023”

ผู้ชมทั้งหมด 141 

เมื่อเร็วๆ นี้ นายพนม ควรสถาพร ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในงาน ASEAN Energy Awards 2023 (Winning The 2nd Runner Up of the Corporate Social Responsibility – Medium of the ASEAN Coal Awards 2023.) จัดโดย ASEAN Energy Business Forum (AEBF) 2023 ซึ่งถือเป็นรางวัลเแห่งความภาคภูมิใจ และตอกย้ำความสำเร็จของ AGE จากการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน “กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดจันทร์พัฒนา” อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ภายใต้การจัดการของโครงการ “AGE we care” โดยโครงการดังกล่าวได้มีการพัฒนาศักยภาพ และยกระดับสินค้าชุมชน สร้างงาน สร้างรายได้ระดับครัวเรือนอย่างยั่งยืนตั้งแต่ปี 2560 ถึงปัจจุบัน เพื่อตอบโจทย์การสร้างโอกาสการเติบโตควบคู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนอย่างยั่งยืน