AOTกิจกรรม “ปณิธานความดีทำดีเริ่มได้ที่ใจ”

ผู้ชมทั้งหมด 1,341 

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจ” เพื่อน้อมรำลึกและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 และเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

โดยมีผู้บริหารและพนักงาน AOT ผู้แทนจากกองทัพอากาศ สถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง และสำนักงานเขตดอนเมือง ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ตัดหญ้า เก็บวัชพืช ทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์ตั้งแต่บริเวณหน้าสำนักงานใหญ่ AOT โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ไปจนถึงคูนายใช้เขตดอนเมือง ทำให้บริเวณดังกล่าว มีสภาพแวดล้อมสวยงาม สะอาด และมีสุขอนามัยที่ดี เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563

ทั้งนี้ AOT ได้รับการสนับสนุนจากกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ กองทัพอากาศ ในการจัดเวทีพิธีเปิดกิจกรรมและจัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว