AOTจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

ผู้ชมทั้งหมด 435 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “AOT เคียงข้าง และแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 โดยนายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน AOT ร่วมกันบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน เช่น ข้าวสาร ปลากระป๋อง นมถั่วเหลือง ขนมปัง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 600 ชุด มอบให้กับชุมชนในพื้นที่เขตดอนเมืองที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

โดยมี นายสมชาย ชุ่มเมืองเย็น หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผู้แทนสำนักงานเขตดอนเมืองนายยงยุทธ สงวนอารมณ์ ประธานชุมชน โซน 1 และ ดร.ศรีวรรณ์ ทาปัญญา ประธานชุมชน โซน 2 เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารสโมสรท่าอากาศยาน AOT เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ AOT ดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้แนวคิดการเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน (Corporate Citizenship Airport)