AOTเผย11เดือนผู้โดยสารรวม6ท่าลดลง71.8%

ผู้ชมทั้งหมด 645 

AOT เผยหลังจากโควิดระบาดหนักฉุดตัวเลขผู้โดยสารช่วง 11 เดือน (ต.ค.63-ส.ค.64) ของ 6 ท่าอากาศยานลดลง 71.8% ขณะเที่ยวบินรวมลดลง 51.6%    

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ในปี 2564 ที่เกิดการระบาดอย่างหนัก ซึ่งยังมีตัวเลขผู้ป่วยจำนวนมากต่อเนื่องหลายเดือน ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบินทั่วโลกหยุดชะงัก และส่งผลโดยตรงต่อปริมาณผู้โดยสาร และยังส่งผลกระทบโดยตรงกับ AOT ทำให้จำนวนผู้โดยสารมาใช้บริการลดลง

โดยในช่วง 11 เดือน (ต.ค.63-ส.ค.64) AOT รายงานว่าท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งที่อยู่ภายใต้กำกับดูแลของ AOT ท่าอากาศยาดอนเมือง, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ท่าอากาศยานเชียงใหม่, ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง, ท่าอากาศยานหาดใหญ่, ท่าอากาศยานภูเก็ต พบว่ามีจำนวนผู้โดยสารภาพรวม รวมทั้งสิ้น 19,464,814 คน ลดลง 71.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยแบ่งออกเป็นผู้โดยสารต่างประเทศ 828,698 คน ลดลง 97.8%   และผู้โดยสารในประเทศ 18,636,116 คน ลดลง 41.0%

โดยหากแบ่งเป็นรายท่าอากาศยานนั้นพบว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีปริมาณผู้โดยสารรวม 5,744,700 คน ลดลง 80.8% ท่าอากาศยาดอนเมือง 7,027,315 คน ลดลง 66.0% ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 2,452,229 คน ลดลง 57.7%, ท่าอากาศยานภูเก็ต 1,801,414 คน ลดลง 79.5%, ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 1,570,411 คน ลดลง 27.8% และท่าอากาศนานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 868,745 คน ลดลง 47.1%

ส่วนจำนวนเที่ยวบินรวมทั้ง 6 ท่าอากาศยานพบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 232,159 เที่ยวบิน ลดลง 51.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็น เที่ยวบินระหว่างประเทศ 59,207 เที่ยวบิน ลดลง 75.2 % และเที่ยวบินในประเทศ 172,952 เที่ยวบิน ลดลง 28.0%