AOTบรรยายพิเศษภายใต้ชื่อกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจ”

ผู้ชมทั้งหมด 1,297 

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) เปิดกิจกรรมภายใต้ชื่อกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจ” เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 และเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยจัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจ”

โดยได้รับเกียรติจาก พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โดยมีผู้บริหารและพนักงาน AOT ผู้แทนหน่วยงานภายนอก ได้แก่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด สถาบันการบินพลเรือน บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตดอนเมือง สถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง และโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง เข้าร่วมรับฟัง เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ณ สำนักงานใหญ่ AOT