AOTมอบทุนการศึกษาร.ร.ตำรวจตระเวนชายแดนฯบ้านนาโต่

ผู้ชมทั้งหมด 1,277 

นายอัครพันธ์ ทองสลวย ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน AOT เยี่ยมชมผลการดำเนินงาน ติดตามผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 และรับทราบแผนงานในปีงบประมาณ 2564 ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 4 รอบ 2 เมษายน 2546 บ้านนาโต่ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย พร้อมมอบทุนการศึกษา เเละอุปกรณ์การศึกษา จำนวน 150,000.- บาท โดยมี พันตำรวจตรี มงคล ปัญญา ครูใหญ่เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564