AOTร่วมแสดงความยินดีครบ100ปีท่าอากาศยานเซี่ยงไฮ้หงเฉียว

ผู้ชมทั้งหมด 750 

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) ได้กล่าวคำอวยพรผ่านคลิปวิดีโอร่วมกับผู้บริหารจากท่าอากาศยานชั้นนำทั่วโลก เช่น ท่าอากาศยานมิวนิก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ท่าอากาศยานอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี และท่าอากาศยานแวนคูเวอร์ แคนาดา เป็นต้น ตลอดจนผู้บริหารสภาท่าอากาศยานระหว่างประเทศ (Airports Council International) เนื่องในโอกาสครบรอบการดำเนินงาน 100 ปีของท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้หงเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็นการส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันให้ดียิ่งขึ้นไป

ทั้งนี้ AOT และ Shanghai Airport Authority (SAA) ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน (Sister Airport Agreement) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่ง SAA เป็นบริษัทที่บริหารท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้หงเฉียว และท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้ผู่ตง ปัจจุบัน SAA รองรับปริมาณผู้โดยสารมากกว่า 100 ล้านคนต่อปี และรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศจำนวน 4 ล้านตันต่อปี

โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา AOT ได้รับความร่วมมือจาก SAA เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และประสบการณ์ทำงานท่าอากาศยาน รวมทั้งแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการบริหารจัดการท่าอากาศยาน และในโอกาสที่ กอญ. ได้รับเชิญให้กล่าวคำอวยพรในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อกันนับตั้งแต่ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกันดังกล่าว