AOT จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “AOT เคียงข้าง และแบ่งปัน”

ผู้ชมทั้งหมด 217 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “AOT เคียงข้าง และแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 โดยผู้บริหารและพนักงาน AOT ร่วมกันบรรจุข้าวหอมมะลิ 5 กิโลกรัม จำนวน 400 ชุดและน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ AOT จำนวน 1,200 ขวด มอบให้กับชุมชนในพื้นที่เขตดอนเมือง โดยมี นางสาวนิตยา

ทองพิมล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผู้แทนสำนักงานเขตดอนเมืองเป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานใหญ่ AOT เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ทั้งนี้ AOT ดำเนินกิจกรรมด้านความ รับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้แนวคิดการเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน (Corporate Citizenship Airport)