AOT จัดพิธีครบรอบการดำเนินงาน 42 ปี

ผู้ชมทั้งหมด 821 

นายมนตรี มงคลดาว รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) เป็นประธานในพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พิธีสงฆ์ และพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ฯ เนื่องในโอกาสวันครบรอบการดำเนินงาน 42 ปีของ AOT เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ณ สำนักงานใหญ่ AOT โดยปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด