AOT จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ผู้ชมทั้งหมด 407 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงแสดงถึงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะปฏิบัติหน้าที่พนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดินตามรอยพระยุคลบาท ในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ โดยมีนายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ AOT เป็นประธานในพิธีฯ และกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณฯ จากนั้นได้ร่วมลงนามถวายพระพร โดยมีผู้บริหารและพนักงาน AOT เข้าร่วมพิธีฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน ณ สำนักงานใหญ่ AOT