AOT จัดสัมมนาโครงการสร้างความร่วมมือการดำเนินงานในเขตปลอดอากรและคลังสินค้า Cargo Network

ผู้ชมทั้งหมด 285 

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างความร่วมมือการดำเนินงานในเขตปลอดอากรและคลังสินค้า : Cargo Network ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีผู้บริหาร AOT หน่วยงานราชการ ผู้แทนจากสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางอากาศ และผู้ประกอบการภายในเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เข้าร่วมโครงการฯ เมื่อเร็วๆ นี้

ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการขนส่งสินค้า (Cargo Network) เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการกำหนดทิศทางการให้บริการด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศให้เป็นไปตามความเปลี่ยนแปลงของการให้บริการในปัจจุบัน และตอบสนองนโยบายตามแผนแม่บทการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ รวมถึงเป็นการรักษาฐานลูกค้าอีกด้วย