AOT รับมอบโล่รางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2563

ผู้ชมทั้งหมด 1,018 

นางร่มเกล้า ษรานุรักษ์ (กลาง) ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) เป็นผู้แทน AOT รับมอบโล่รางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2563 จาก ดร.ภากร ปีตธวัชชัย (ซ้าย) กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในโอกาสที่ AOT ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ หุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment (THSI)) ประจำปี 2563 ในงาน “SET Awards 2020” ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย