AOT ลั่น! ก.ค.นี้ เปิดชิงผู้รับเหมาก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นที่เชิงพาณิชย์สนามบินสุวรรณภูมิ

ผู้ชมทั้งหมด 619 

AOT รอ “มหาดไทย” เสนอ ครม. อนุมัติปรับสีผังเมืองที่ดินแปลงศรีวารีน้อย 723 ไร่ ลุยเปิดประมูลพร้อมแปลง 37 ดึงเอกชนเข้าลงทุน คาดเปิดประมูลผู้รับเหมาก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ก.ค. 65

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณอชย์รอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ว่า การใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรวม 1,200 ไร่ เพื่อพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์นั้น แบ่งเป็นแปลงศรีวารีน้อย 723 ไร่ ปัจจุบันเหลือราว 500 ไร่ ซึ่งในขณะนี้ได้ดำเนินการปรับสีผังเมืองจากสีเขียว (ที่ดินประเภทเกษตรกรรม) เป็นสีน้ำเงิน (ที่ดินประเภทราชการ) กระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างเตรียมเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่ออนุมัติต่อไป

ส่วนที่ดินแปลง 37 จำนวน 1,470 ไร่ ปัจจุบันพื้นที่บางส่วนถูกพัฒนาเป็นเลนจักรยาน เหลือประมาณ 700 ไร่ ก็คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการพัฒนาพร้อมกับพื้นที่ 723 ไร่ โดยในขณะนี้ทั้ง 2 พื้นที่มีผู้สนใจที่จะเข้ามาลงทุนราว 40 ราย ซึ่งการคัดเลือกเอกชนเข้ามาลงทุนนั้นจะต้องเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจการบิน และธุรกิจที่เกี่ยวกับการเกษตร เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจศูนย์ตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรก่อนส่งออก โดยบริษัท ท่าอากาศยานไทย ทาฟ่า โอเปอเรเตอร์ จำกัด (AOT TAFA Operator Co.,Ltd : AOTO) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ AOT

อย่างไรก็ตามหลังจากได้รับอนุมัติการปรับสีผังเมืองจาก ครม. ก็จะดำเนินขั้นตอนการเปิดประมูลในเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2565 เพื่อหาผู้รับเหมาก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม และระบบสาธารณูปโภคหลักบนพื้นที่ดังกล่าว อาทิ ก่อสร้างและปรับปรุงถนน ปรับเสาไฟฟ้า ทำหม้อแปลง ซึ่งการลงทุนในเฟสแรก AOT ได้รับอนุมัติงบลงทุน 1,900 ล้านบาท รวมทั้งการประมูลคัดเลือกเอกชนเข้ามาลงทุนในพื้นที่แปลงศรีวารีน้อย และแปลง 37

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แผนพัฒนาพื้นที่ทั้งหมดของ AOT นั้นจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้รายได้เติบโตเพิ่มขึ้น และยังส่งผลให้สัดส่วนรายได้จากธุรกิจนอกเหนือการบิน หรือ Non – Aero เพิ่มขึ้น จากปัจจุบันมีรายได้ Non – Aero อยู่ที่ 43% และมีรายได้จาก Aero 57% โดย AOT มีเป้าหมายการของสัดส่วนรายได้ Non – Aero 50% และ Aero 50%