AOT เจรจากรมธนารักษ์ ลุยพื้นที่เชิงพาณิชย์ 5 สนามบิน

ผู้ชมทั้งหมด 896 

AOT เร่งเดินหน้าเจรจากรมธนารักษ์ ขอขยายสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ ลุยพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์อีก 5 สนามบิน ดอนเมือง เชียงใหม่ แม่ฟ้าหลวง หาดใหญ่ และภูเก็ต ชดเชยรายได้ธุรกิจการบิน   

ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT เร่งจัดทำแผนงานและโครงการในการบริหารทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากพื้นที่นอกเขตการบิน และการบริหารพื้นที่ในบริเวณท่าอากาศยาน รวมถึงอาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ  ภายในท่าอากาศยาน จำนวน  5 แห่ง ประกอบด้วย ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยานภูเก็ต ส่วนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้จัดทำแผนไปแล้ว ทั้งนี้เพื่อเพิ่มรายได้จากธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบิน หรือ นอนแอโรว์ (Non – Aero) และชดเชยรายได้หลังจากธุรกิจการบินได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

อย่างไรก็ตามการดำเนินการในเบื้องต้นนั้นทาง AOT จะเร่งรัดนำที่ราชพัสดุของท่าอากาศยานเชียงใหม่ เชียงราย และหาดใหญ่ มาพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ โดยการเปิดให้เช่าระยะยาว ซึ่งปัจจุบัน AOT อยู่ระหว่างแก้ไขบัญชีแนบท้ายข้อตกลงการใช้ประโยชน์กิจกรรมที่เป็นการให้บริการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับ หรือต่อเนื่องกับกิจกรรมท่าอากาศยาน 

พร้อมกับเร่งเจรจากับกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เพื่อขอต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุภายในท่าอากาศยานออกไปอีก เพื่อจูงใจให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ รวมถึงการจัดจ้างบริษัทเพื่อประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และกำหนดค่าเช่าที่ราชพัสดุ เพื่อให้อัตราค่าภาระค่าเช่าสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

การดำเนินโครงการบริหารจัดการทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับท่าอากาศยานที่มีศักยภาพจำนวน 4แห่ง ประกอบด้วย 1.ท่าอากาศยานดอนเมือง ทาง AOT เตรียมนำพื้นที่ว่างเปล่า บริเวณชั้น 3 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศออกมาพัฒนา โดยปรับรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่ เพื่อให้ผู้ปะกอบการทราบค่าใช้จ่ายที่แน่นอน และมีอายุสัญญาที่สั้นลง โดยขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียดการนำรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่ใหม่เพื่อไปทดลองจริง

2.ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จะดำเนินโครงการบริหารจัดการทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด จำนวน 4 โครงการ คือ 1.โครงการอาคารจอดรถ10 ชั้น จำนวน 1,317 คัน 2.โครงการอเนกประสงค์ 5 ชั้น โดยใช้พื้นที่ร้านค้าเชิงพาณิชย์และพื้นที่สำหรับจอดรถเช่า รถแท็กซี่และรถลีมูซีน 3.โครงการให้เช่าที่ดิน 3 ไร่ บริเวณถนนเชียงใหม่-ฮอด เพื่อประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์ และ4.โครงการลานจอดเก็บอุปกรณ์บริการภาคพื้นดิน

3.ท่าอาอากาศยานแม่ฟ้าหลวง โดยล่าสุด AOT ได้อนุมัติให้ บริทษัท เชียงราย เอวิเอชั่น โฮลดิ้ง จำกัด เช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างโครงการศูนย์ซ่อมอากาศยาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณาขยายเวลาการดำเนินการ 4.ท่าอากาศยานหาดใหญ่ได้ให้สัมปทานการให้สิทธิ์ประกอบกิจการโครงการบริหารจัดการอาคารจอดรถยนต์ และอยู่ระหว่างการทบทวนแผนแม่บน ส่วนท่าอากาศยานภูเก็ตนั้นมีข้อจำกัดทางกายภาพของพื้นที่ โดยมีการใช้พื้นที่เต็มแล้ว หากจะมีการพัฒนาเชิงพาณิชย์จะต้องรอโครงการพัฒนาระยะที่ 2