AOT แจงไม่ได้ลดสเปกวัสดุระบบไฟฟ้าก่อสร้างรันเวย์ 3

ผู้ชมทั้งหมด 707 

AOT แจงไม่ได้ลดสเปกคุณสมบัติวัสดุระบบไฟฟ้า โครงการก่อสร้างรันเวย์ 3 สนามบินสุวรรณภูมิ ยันยึดถือปฏิบัติตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง ชี้ยังไม่ถึงกำหนดเวลาติดตั้งระบบไฟฟ้า

นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT กล่าวถึงกรณีที่ปรากฏข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้กล่าวหาว่า AOT ลดคุณสมบัติวัสดุของระบบไฟฟ้าสนามบิน โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 (รันเวย์ 3) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ว่า โครงการก่อสร้างรันเวย์ 3 นั้น AOT ได้กำหนดคุณสมบัติของวัสดุและบัญชีรายชื่อวัสดุอุปกรณ์มาตรฐาน (Vendor List) ที่ผ่านข้อกำหนดในการใช้งานไว้อย่างชัดเจนในสัญญา โดยยึดหลักประโยชน์สูงสุดของภาครัฐและความถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เป็นสำคัญ และคำนึงถึงความปลอดภัยของสนามบิน จึงขอยืนยันว่ากระบวนการพิจารณาอนุมัติวัสดุของ AOT ได้ดำเนินการอย่างถูกต้องทุกขั้นตอน

อย่างไรก็ตามการนำวัสดุที่ไม่ผ่านคุณสมบัติตามข้อกำหนดและไม่อยู่ใน Vendor List มาใช้ เป็นการขัดต่อหลักการทำงานของ AOT ภายใต้หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ ดังนั้นจึงไม่มีความเป็นไปได้ที่ AOT จะดำเนินการตามที่เป็นข่าว

ขณะที่ปัจจุบันผู้รับจ้างยังไม่ได้ยื่นเสนอขออนุมัติระบบไฟฟ้าสนามบินดังกล่าวแต่อย่างใด เนื่องจากการดำเนินงานก่อสร้างยังอยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพดิน ซึ่งเป็นระบบฐานรากของรันเวย์ 3 ยังไม่ถึงกำหนดเวลาการดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าสนามบิน โดยผู้รับจ้างวางแผนที่จะเริ่มติดตั้งอุปกรณ์ระบบดังกล่าวประมาณกลางปี 2565

สำหรับโครงการก่อสร้างรันเวย์ 3 ทาง AOT ได้ว่าจ้างบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) หรือ NWR และ บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด ดำเนินการก่อสร้างรันเวย์ 3 ความยาว 4,000 เมตร ทางขับขนาน ทางขับเชื่อม และทางขับ Perimeter Taxiway เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางวิ่งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้มีศักยภาพรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศที่เพิ่มขึ้น

โดยได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการมาตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2563 ในการดำเนินโครงการตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำข้อกำหนดและขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) AOT ได้กำหนดคุณสมบัติของวัสดุที่จะใช้ในโครงการ รวมถึงบัญชีรายชื่อวัสดุอุปกรณ์มาตรฐาน (Vendor List) ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากลและผ่านข้อกำหนดในการใช้งานไว้อย่างชัดเจนและรัดกุม โดยเมื่อถึงขั้นตอนการติดตั้งระบบไฟฟ้าสนามบิน ผู้รับจ้างจะต้องนำเสนอวัสดุที่มีคุณสมบัติผ่านมาตรฐาน และอยู่ในรายการ Vendor List ตามที่กำหนดไว้ใน TOR และในสัญญาจ้างแก่ที่ปรึกษาโครงการฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาก่อนเริ่มดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าสนามบินต่อไป

นายกีรติ กล่าวว่า การดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายเพื่อเอาผิดกับผู้โพสต์ และแชร์ข่าวที่เป็นเท็จ AOT จะยังไม่พิจารณาในตอนนี้ ซึ่งต้องรอดูก่อนว่ายังมีการโพสต์ข่าวที่เป็นเท็จอยู่หรือไม่ หากยังไม่ยอมหยุดโพสต์ หรือแชร์ข่าวที่เป็นเท็จสร้างความเสียหายให้กับ AOT ก็จะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย