ARUN PLUS หนุนลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เร่งขยายสถานีชาร์จไฟ “ออน-ไอออน” จากแหล่งพลังงานหมุนเวียน 100%

ผู้ชมทั้งหมด 1,226 

หลายบริษัทได้ขยายการลงทุนในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ทั้งการลงทุนผลิตรถยนต์ EV การลงทุนให้บริการสถานีอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station) และผลิตแบตเตอรี่สำหรับยนต์ EV ซึ่งนอกจากเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนอแปลงทางด้านเทคโนโลยีแล้วยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2050 และการบรรลุเป้าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emission) ในปี 2065

กลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นอีกกลุ่มก้อนองค์กรหนึ่งที่ได้ประกาศขยายการลงทุนในธุรกิจ EV ทั้งการผลิตรถยนต์ EV ผลิตแบตเตอรี่สำหรับยนต์ EV และการขยายสถานีอัดประจุสำหรับยานยนต์ EV อย่างไรก็ตามล่าสุดนั้น บริษัท อรุณ พลัส จำกัด (ARUN PLUS)ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท. และเป็นผู้ให้บริการสถานีอัดประจุสำหรับยานยนต์ EV ได้ร่วมมือกับ บริษัท รีแอค จำกัด (ReAcc) ในการต่อยอดนวัตกรรมและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่

สำหรับความร่วมมือกันในครั้งนี้ เพื่อเป็นตัวแทนให้บริการซื้อขายด้านพลังงานสะอาดและความเป็นกลางทางก๊าซเรือนกระจกผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม ด้วยการออกใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียน หรือ Renewable Energy Certificates (RECs) จาก ReAcc ในรูปแบบของ Green Charging Networkโดยผู้ใช้ EV ที่ใช้บริการชาร์จไฟที่สถานีของ ออน-ไอออน (on-ion EV Charging Station) จะมั่นใจได้ว่าพลังงานไฟฟ้าที่ได้รับเป็นพลังงานสะอาดที่มาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน 100% และเป็นพลังงานหมุนเวียนที่ผลิตในประเทศไทยทั้งหมด

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจใช้สถานีอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ออน- ไอออน สามารถใช้บริการได้แล้วในพื้นที่ศูนย์การค้ากองทรัสต์อัลไล 6 แห่ง อาคารจอดรถ Energy Complex (EnCo) และในพื้นที่ EECi วังจันทร์วัลเลย์ จ. ระยอง นอกจากนี้ ARUN PLUS ยังเตรียมขยายสถานีฯ บนทำเลศักยภาพทั่วไทย รองรับการเติบโตของตลาด EV เพื่อสนับสนุนให้คนไทยใช้พลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

พร้อมให้บริการด้วยเครื่องอัดประจุไฟฟ้าชนิดกระแสสลับ (AC Charger) รองรับรถยนต์ปลั๊ก-อิน ไฮบริด (PHEV : Plug-in Hybrid) และรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (BEV : Battery Electric Vehicle) ทุกรุ่น ทุกแบรนด์ที่มีหัวชาร์จ Type 2 ควบคุมการใช้งานผ่าน on-ion Mobile Application ทั้งระบบ Android และ iOS สะดวกในการค้นหาสถานี เชื่อมต่อได้ทุกจุด ไม่สะดุดทุกการเดินทาง

นอกจากนี้ผู้ใช้บริการผ่าน on-ion Mobile Application ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ ที่มอบให้เฉพาะสมาชิกออน-ไอออน เท่านั้น ผู้สนใจติดตามรายละเอียดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line : @onionev