BAFSทุ่ม1.7พันล้านบาทซื้อโซลาร์ฟาร์ม7โรง36.4MW

ผู้ชมทั้งหมด 1,015 

BAFS ส่งบริษัท บาฟส์ คลีนฯ ซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 7 โรง กำลังผลิตรวม 36.4 เมกะวัตต์ มูลค่าประมาณ 1,704.67 ล้านบาท เริ่มต้นขยายพอร์ตพลังงานทดแทน พร้อมเตรียมงบลงทุนไว้อีก 5,000 ล้านบาทขยายการลงทุนต่อเนื่อง 5 ปีทั้งในและต่างประเทศ

นายประกอบเกียรติ นินนาทกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BAFS เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 63 ได้พิจารณาอนุมัติให้บริษัท บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี่ คอร์เปอเรชั่น จำกัด (BC) บริษัทย่อยของบาฟส์ เข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 3 บริษัท ซึ่งมีโรงไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 7 โรง จากบริษัท พีดีไอ เอ็นเนอร์ยี จำกัด บริษัทย่อยของ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ PDI โดยเป็นการเข้าซื้อหุ้นในสัดส่วน 100% มูลค่าการซื้อหุ้นประมาณ 1,704.67 ล้านบาท ประกอบด้วย

1. บริษัท เอ ที ซี เอ็นไวโร จำกัด มีโรงไฟฟ้าจำนวน 5 โรง กำลังผลิตรวม 29 เมกะวัตต์ ได้แก่ โรงที่ 1-3 ตั้งอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรี และโรงที่ 4-5 ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครวม 25 ปี ซึ่งปัจจุบันมีอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าคงเหลือ 20 ปี

2. บริษัท พีดีไอ แม่ระมาด จำกัด มีโรงไฟฟ้าจำนวน 1 โรง กำลังการผลิต 6.3 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่จังหวัดตาก โดยมีสัญญารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Adder ที่สามารถขยายระยะเวลาต่อไปคราวละ 5 ปี และ 3. บริษัท พี.พี. โซล่า (หนองโน) จำกัด มีโรงไฟฟ้าจำนวน 1 โรง กำลังการผลิต 1.1 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น โดยมีสัญญารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Adder ที่สามารถขยายระยะเวลาต่อไปคราวละ 5 ปี

ทั้งนี้โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้ง 7 โรง มีกำลังการผลิตรวม 36.4 เมกะวัตต์ ซึ่งเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว การลงทุนในครั้งนี้จึงสามารถสร้างรายได้ตั้งแต่ปีแรกของการซื้อกิจการ โดยเบื้องต้น คาดว่าจะมีรายได้รวมในปี 2564 ไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสการเติบโตทางธุรกิจ โดยบาฟส์ สามารถใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญและความรู้ของพนักงานที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ (O&M) ในธุรกิจพลังงานมาอย่างยาวนาน ซึ่งจะลดความเสี่ยงด้านอุปสรรคการทำงานหลังการเข้าซื้อกิจการ รวมทั้งช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งภายในองค์กร ตลอดจนการพัฒนาและขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต

ม.ล.ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี่ คอร์เปอเรชั่น จํากัด กล่าวว่า การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในครั้งนี้ นับเป็นก้าวแรกที่สำคัญของบริษัทในการขยายธุรกิจไปยังพลังงานหมุนเวียน ซึ่งนอกจากจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่กลุ่มบริษัท  ยังสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์หลักและบรรษัทภิบาลของกลุ่มบริษัทที่มุ่งเน้นการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยหลังจากนี้ บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี่ ได้เตรียมงบลงทุนไว้ประมาณ 5,000 ล้านบาท เพื่อขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศในช่วง 5 ปีข้างหน้า  

บริษัท บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี่ คอร์เปอเรชั่น จํากัด จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม 2563 ด้วยทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท โดยมีบาฟส์ถือหุ้น 100% ประกอบธุรกิจลงทุนหรือร่วมทุนในโครงการพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงให้บริการด้านการบริหาร ให้บริการด้านเทคนิค ให้บริการด้านการบริหารเงินและให้บริการสนับสนุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม