BAFS มอบทุนการศึกษาสนับสนุนมูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำพร้าของสตรีไทยมุสลิมฯ

ผู้ชมทั้งหมด 214 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และประธานกรรมการบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BAFS เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้าและเด็กขาดแคลน ประจำปีการศึกษา 2566 จัดโดย มูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำพร้าของสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย BAFS ร่วมมอบเงินสนับสนุนจำนวน 150,000 บาท เพื่อสมทบกองทุนการศึกษานักเรียนกำพร้าจากภัยสึนามิ และเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนกำพร้าทั่วไป จำนวน 20 ราย โดยมีนางอัจฉรา สยามวาลา ณ สงขลา ประธานมูลนิธิฯ และนางเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี กรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมในพิธีฯ ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารคูเวต

​BAFS ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา โดยร่วมบริจาคสนับสนุนมูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำพร้าของสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทยฯ มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยตระหนักดีว่า การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการเติมเต็มศักยภาพ พัฒนาความรู้ความสามารถให้กับเยาวชน ซึ่งจะเป็นกำลังที่สำคัญในการสร้างสังคมที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน #40ปีบาฟส์ #บาฟส์เติมพลังก้าวหน้านำพาโลกยั่งยืน