BAFS โชว์รถเติมน้ำมันอากาศยานขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า

ผู้ชมทั้งหมด 540 

BAFS เปิดตัวรถเติมน้ำมันอากาศยานขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า(EV Hydrant Dispenser) คันแรกในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วิ่งได้ระยะทางสูงสุด 170 กิโลเมตร และให้บริการเติมน้ำมันได้เฉลี่ย 8 เที่ยวบินต่อการชาร์จไฟฟ้าเต็มหนึ่งครั้ง สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 90%

หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BAFS ผู้นำด้านการบริการน้ำมันอากาศยานของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ร่วมเปิดตัวรถเติมน้ำมันอากาศยานขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า (BEV : Battery Electric Vehicle) โดย BAFS ได้ให้บริการเติมน้ำมันเครื่องบินของสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD3029 เดินทางจากดอนเมือง – ภูเก็ต ณ พื้นที่ท่าอากาศยานดอนเมือง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นับเป็นเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในธุรกิจบริการน้ำมันอากาศยานครั้งแรกในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โดยรถเติมน้ำมันอากาศยานขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า (BEV : Battery Electric Vehicle) ประเภท Hydrant Dispenser ผลิตโดย ITURRI  ประเทศสเปน ผู้นำการผลิตรถเติมน้ำมันอากาศยานระดับโลก ร่วมกับบริษัท บาฟส์ อินเทค จำกัด ผู้ผลิตรถเติมน้ำมันอากาศยานชั้นนำของไทย ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ BAFS ใช้นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและพลังงานไฟฟ้า 100% จึงไม่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากเครื่องยนต์ สามารถวิ่งได้ระยะทางสูงสุด 170 กิโลเมตร และให้บริการเติมน้ำมันได้เฉลี่ย 8 เที่ยวบินต่อการชาร์จไฟฟ้าเต็มหนึ่งครั้ง สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 90% เมื่อเทียบกับรถเติมน้ำมันอากาศยานที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำมันดีเซล

ทั้งนี้ ด้วยความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจด้านการบริหารจัดการและการให้บริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานตามขั้นตอนและมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกและธุรกิจด้านพลังงานมามากกว่า 30 ปี BAFS มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืน โดยการพัฒนาและสรรหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สามารถเสริมศักยภาพด้านการบริการน้ำมันอากาศยาน

พร้อมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมโดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเมื่อปลายปีที่ผ่านมา BAFS ได้เริ่มให้บริการด้วยรถเติมน้ำมันอากาศยานพลังงานไฟฟ้าแบบ Electric Hydrant Cart หรือหัวรถลากขับเคลื่อนไฟฟ้า ที่สนามบินดอนเมือง ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดี ในครั้งนี้ BAFS เปิดตัวรถเติมน้ำมันอากาศยานพลังงานไฟฟ้าแบบ Electric Hydrant Dispenser หรือ รถเติมน้ำมันที่มีระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าครบวงจร ซึ่งนับเป็นการสร้างประวัติศาสตร์การเติมนำมันด้วยรถเติมน้ำมันอากาศยานไฟฟ้า และต่อยอดการดำเนินธุรกิจที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ ตามปณิธานของกลุ่มบริษัท BAFS GROUP ว่า เติมพลังก้าวหน้า นำพาโลกยั่งยืน (Uplift and Power the World to a New Height)