BANPU-EGCO-BLCPมอบอุปกรณ์ช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยโควิด-19

ผู้ชมทั้งหมด 843 

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 – นายยุทธนา เจริญวงศ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) และบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้านพลังงาน ร่วมส่งมอบเครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 4 เครื่อง และเครื่องผลิตออกซิเจนทางการแพทย์ขนาด 5 ลิตร จำนวน 4 เครื่อง ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง มูลค่ารวมทั้งสิ้น 800,000 บาท โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (นายอนันต์ นาคนิยม) และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง (นายแพทย์สุนทร เหรียญภูมิการกิจ) ให้เกียรติรับมอบอุปกรณ์ดังกล่าว

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานสาธารณสุข ด้วยการนำไปแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลสนามในจังหวัดระยอง รองรับผู้ป่วย COVID-19 ระดับสีเหลือง (ผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ) ต่อไป

BANPU, EGCO Group, และ BLCP ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้านพลังงาน ขอร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้แก่ทีมบุคลากรด้านสาธารณสุข อาสาสมัครทุกหน่วยงาน นำพาประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตการณ์โรคระบาดโควิด19 ในเร็ววัน