BBGI ผนึก Aleph Farms และ Fermbox Bio ผลิต เนื้อจากการเพาะเลี้ยงเซลล์

ผู้ชมทั้งหมด 257 

Aleph Farms ประกาศความร่วมมือกับ BBGI และ Fermbox Bio ตั้งเป้าหมายผลิตเนื้อจากการเพาะเลี้ยงเซลล์ (Cultivated Meat) สร้างแหล่งโปรตีนใหม่แห่งโลกอนาคต ระบุจะใช้ฐานผลิตที่โรงงานขนาดใหญ่แห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยกระดับความยั่งยืน มั่นคงทางอาหาร และสวัสดิภาพของสัตว์

นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) BBGI เปิดเผยว่า ความร่วมมือครั้งนี้ Aleph Farms ร่วมกับ BBGI และ Fermbox Bio โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเพิ่มกำลังผลิตเนื้อจากการเพาะเลี้ยงเซลล์ (Cultivated Meat) ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนของแพลตฟอร์มการเพาะเลี้ยงเซลล์  ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ บีบีจีไอ ที่กำลังจะTransform ธุรกิจไปยังผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง  โดยมุ่งเน้นการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ โดยความร่วมมือเป็นพันธมิตรนี้แสดงถึงความก้าวหน้าที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาระดับโลก

สำหรับ BBGI ได้เตรียมความพร้อมด้านโรงงาน โดยเมื่อช่วงปลายปี 2566 ที่ผ่านมาได้  Ground Breaking Ceremony ของโครงการก่อสร้างโรงงานเทคโนโลยีชีวภาพ (Contract Development and Manufacturing Organization :CDMO)  ด้วยถังหมักผลิตขนาดใหญ่ โดยระยะแรกจะผลิตเอนไซม์ และขยายการผลิตไปยังผลิตภัณฑ์ด้านชีววิทยาสังเคราะห์ (Synbio) ที่ล้ำสมัยที่สุด ซึ่งจะเป็นโรงงานเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงเชิงพาณิชย์แห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นายดิดิเยร์ ทูเบีย (Didier Toubia) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง Aleph Farms กล่าวว่า บริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจทำการเพาะเลี้ยงเซลล์ (Cellular Agriculture) สำหรับเนื้อเพาะเลี้ยงนั้น มาจากการเพาะเซลล์ของสัตว์ และเพาะในสภาพแวดล้อมที่ถูกควบคุมโดยไม่ต้องพึ่งพาสภาพภูมิอากาศและไม่ต้องใช้พื้นที่ในการเลี้ยงสัตว์ ด้วยวิธีการค้นพบใหม่นี้ได้นำไปสู่ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่ไม่กระจุกตัว รัดกุม คาดการณ์ได้ และสะดวกในการเข้าถึงผู้บริโภค ซึ่งความก้าวหน้านี้ได้สนับสนุนความมั่นคงทางอาหารอย่างยิ่งยวดด้วยการลดความเปราะบางของห่วงโซ่อุปทาน และขับเคลื่อนความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ อีกทั้ง ด้วยความต้องการโปรตีนและไขมันที่มาจากสัตว์พุ่งขึ้นทั่วโลก ทั้งนี้ด้วยการเพิ่มความสามารถในการผลิตเนื้อสัตว์เพาะเลี้ยงเพื่อช่วยเสริมความยั่งยืน ความร่วมมือนี้ได้ช่วยให้บรรดาประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีทางเลือกอาหารที่มาจากเนื้อสัตว์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงอย่างมั่นคง สำหรับประชากรในประเทศ

นาย Subramani Ramachandrappa ผู้ก่อตั้ง Fermbox Bio กล่าวว่า การเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับ BBGI และ Aleph Farms นี้ สอดคล้องกับพันธกิจธุรกิจหลักของบริษัทในการที่จะขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เสริมความแข็งแกร่งให้กับความยั่งยืนของโลก และเอื้อต่ออนาคตในการดำรงอยู่ของมนุษย์ ด้วยประสบการณ์ของบริษัทที่มีอย่างยาวนานในการออกแบบและปฏิบัติการโรงงานผลิตทางชีวภาพขนาดใหญ่ โดยบริษัทมีความพร้อมในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ร่วมกันของความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อสร้างโรงงานผลิตเนื้อเพาะเลี้ยงขนาดใหญ่แห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นางสาว Orna Sagiv เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย กล่าวว่า ฉันมั่นใจว่าความร่วมมือระหว่างบริษัทสัญชาติอิสราเอลที่มีนวัตกรรมระบบนิเวศ FoodTech ที่ล้ำสมัย กับอุตสาหกรรมอาหารที่เติบโตเต็มที่ของไทย ซึ่งเป็น “ครัวของโลก” จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จสำหรับทั้งสองประเทศทั้งนี้ ที่สถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย ได้มีการส่งเสริมความร่วมมือ และฉันเชื่อว่าความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จระหว่าง Israel Aleph Farms และ Thai BBGI และ Fermbox จะส่งผลอย่างมาก ไม่เพียงแต่ต่ออนาคตของอุตสาหกรรมอาหารของทั้งสองประเทศเท่านั้น แต่ยังรวมถึง อนาคตความสัมพันธ์อิสราเอล-ไทย ด้วย ฉันยังมีมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับการเจรจากรอบกฎระเบียบระหว่าง Aleph Farms และ องค์การอาหารและยาของไทย (Thai FDA) ซึ่งได้เริ่มการเจรจาในงาน FoodTech ที่เราจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ เมื่อปีที่แล้ว ฉันหวังว่าการเจรจาจะส่งผลสำเร็จต่อไป และจะทำให้การดำเนินงานของ Aleph Farms ขยายตัวในประเทศไทยและที่อื่นๆ ด้วย