BBGI ผนึก Conagen จากสหรัฐฯ ขยายโรงงานผลิตภัณฑ์ชีวภาพขั้นสูง เจาะตลาดเอเชีย

ผู้ชมทั้งหมด 380 

BBGI ลงนาม MOU กับ “Conagen” ผู้เชี่ยวชาญในเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงจากประเทศสหรัฐ ผสานมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพขั้นสูง วางเป้าหมายขยายการจัดตั้งโรงงานการผลิต ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ และผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงที่จะเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในเอเชีย

นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ BBGI กล่าวว่า BBGI ได้ตกลงร่วมลงบันทึกความเข้าใจกับ Conagen ผู้เชี่ยวชาญในเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงจากประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ในการผลิต ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงเพื่อความยั่งยืนที่จะตอบโจทย์ด้านความเป็นอยู่ที่ดีของผู้บริโภค

สำหรับการร่วมมือในครั้งนี้มีเป้าหมายในการนำนวัตกรรมใหม่ๆ จากเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงเพื่อนำมาผลิตและจัดจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจและกำไรในอนาคต โดยปัจจุบันความร่วมมือในการศึกษาความเป็นไปได้นี้อยู่ในระหว่างการคัดเลือก และออกแบบกระบวนการผลิต ซึ่ง BBGI ดูแลรับผิดชอบในส่วนของการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ และใช้เทคโนโลยีชีววิทยาสังเคราะห์ขั้นสูง ที่จะพัฒนาโดย Conagen

ทั้งนี้ BBGI ตั้งใจจะปรับปรุงและพัฒนาหนึ่งในโรงงานเอทานอลของ BBGI หรือ ออกแบบจัดตั้งโรงงานใหม่ในประเทศไทย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการศึกษาความเป็นไปได้ที่จะผลิต ผลิตภัณฑ์ชีวภาพขั้นสูงโดยใช้เทคโนโลยีชีววิทยาสังเคราะห์ที่พัฒนาโดย Conagen

นอกจากนี้ BBGI ยังจะนำเข้าเพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่เป็นการพัฒนา และคิดค้นโดยเฉพาะจาก Conagen ในระหว่างการก่อตั้งโรงงานใหม่ในประเทศไทย มากไปกว่านั้น ภายใต้ความร่วมมือนี้ Conagen จะช่วยกำกับดูแลการออกแบบทางด้านวิศวกรรมและการผลิตให้ตอบโจทย์การเป็นโรงงานทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงในตลาดเอเชีย