BCPG ควักกว่า 5 พันลบ.ซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าก๊าซฯในสหรัฐฯเพิ่ม   

ผู้ชมทั้งหมด 820 

BCPG ทุ่ม 5,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ แครอล เคาน์ตี้ เอนเนอร์ยี่ รัฐโอไฮโอ ในสหรัฐฯเพิ่ม ด้วยเงินลงทุนกว่า 145 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 5,000 ล้านบาท  ส่งผลให้ปัจจุบัน มีกำลังการผลิตเพิ่มรวมทั้งหมด 2,024 เมกะวัตต์ 

นายนิวัติ อดิเรก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นในโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ แครอล เคาน์ตี้ เอนเนอร์ยี่  ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 700 เมกะวัตต์ ในเขตแครอล รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา เพิ่มเติมในสัดส่วนร้อยละ 40 หรือคิ ดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนเทียบเท่ากับ 280 เมกะวัตต์ ในจำนวนเงินประมาณ 145 ล้านหรียญสหรัฐฯ หรือกว่า 5,000 ล้านบาท

โดยการเข้าลงทุนเพิ่มในโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติแครอล เคาน์ตี้ เอนเนอร์ยี่ ในรัฐโอไฮโอครั้งนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นว่า โรงไฟฟ้าดังกล่าวสามารถสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอ โดยจำหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ตลาดซื้อขายไฟฟ้าเสรี PJM ตลาดซื้อขายไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ และครอบคลุมการขายไฟฟ้ากว่า 13 รัฐ ในสหรัฐอเมริกา และเนื่องจากเป็นโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าสูงและมีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงต่ำ จึงมีความได้เปรียบในการแข่งขันสำหรับการประมูลราคาขายไฟฟ้าในตลาดไฟฟ้าเสรี

สำหรับการซื้อหุ้นเพิ่มเติมในครั้งนี้ ส่งผลให้ บีซีพีจี มีกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการถือหุ้นในโครงการโรงไฟฟ้าธรรมชาติแครอล เคาน์ตี้ เอนเนอร์ยี่ เพิ่มขึ้นจาก 61 เมกะวัตต์ เป็น 341 เมกะวัตต์

ทั้งนี้ ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจไปยังสหรัฐอเมริกา โดยได้เข้าซื้อหุ้นในโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติจำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ แครอล เคาน์ตี้ เอนเนอร์ยี่ และ เซาท์ ฟิลด์ เอนเนอร์ยี่ ในรัฐโอไฮโอ โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ฮามิลตั้น ลิเบอร์ตี้ และฮามิลตั้น เพทรีออต ในรัฐเพนซิลเวเนีย คิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วน ณ ปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 857 เมกะวัตต์ ขณะที่บริษัท มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นรวมทั้งหมด 2,024 เมกะวัตต์