BCPG ปลื้มร่วมเปิดโครงการก่อสร้างพลังงานลม “มอนซูน” ในลาว

ผู้ชมทั้งหมด 242 

นายภูวดล สุนทรวิภาต ผู้จัดการใหญ่  พร้อมด้วยผู้บริหาร จาก บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการก่อสร้างอย่างเป็นทางการ ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม “มอนซูน” ขนาด 600 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่แขวงเซกอง และแขวงอัตตะปือ ใน สปป. ลาว ในฐานะที่บีซีพีจีเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท  มอนซูน วินด์ พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการโครงการ “มอนซูน” 

โดยมีคุณสะเล็มไซ คมมะสิต รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว คุณโพไซ ไซยะสอน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป.ลาว และคุณมรกต ศรีสวัสดิ์ เอกอัครราชทูตไทย ประจำนครเวียงจันทน์  ให้เกียรติเข้าร่วมพิธี ณ โรงแรมแลนด์มาร์คแม่โขง ริเวอร์ไซด์ นครเวียงจันทร์