BCPG พร้อมพันธมิตร PSDC จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง

ผู้ชมทั้งหมด 302 

นายนิวัติ อดิเรก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย มิสซินดี้ ลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เคพเพล อินฟราสตรัคเจอร์ (เคพเพล) ประเทศสิงคโปร์ และ ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ทีมกรุ๊ป ในฐานะ 3 ผู้ร่วมทุนของบริษัท ประทุมวันสมาร์ทดิสทริคท์คูลลิ่ง จำกัด หรือ PSDC ร่วมวางศิลาฤกษ์ อาคาร Samyan District Cooling by PMCU อาคารระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง ซึ่งเป็นหนึ่งในนวัตกรรมพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) ของโครงการสามย่านสมาร์ทซิตี้ โดยมี รศ.ดร.จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ รองอธิการบดีกำกับดูแลด้านการจัดการทรัพย์สินและกายภาพ และนายวรพงศ์ สุขธีรอนันตชัย ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ บริเวณก่อสร้าง อาคาร Samyan District Cooling by PMCU พื้นที่พาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน

สำหรับอาคาร Samyan District Cooling by PMCU เป็นอาคารที่ติดตั้งระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง (Cooling Load) 18,000 ตันความเย็น (Refrigeration Tons ,RT) ให้บริการพื้นที่โดยรอบโครงการสามย่านสมาร์ทซิตี้ ครอบคลุมอาคารสํานักงาน ร้านค้าปลีกและที่อยู่อาศัย โดยบีซีพีจีในฐานะผู้นำด้านพลังงานทดแทนในประเทศไทยได้จับมือกับพันธมิตร ได้แก่ เคพเพล ผู้นำด้านโครงสร้างพื้นฐานและมีประสบการณ์ด้านระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง (District Cooling) โดยตรงจากประเทศสิงคโปร์ และ ทีมกรุ๊ป ที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม นำนวัตกรรมระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง (District Cooling System) มาบริหารจัดการพลังงานเพื่อให้เกิดการใช้พลังงานจากระบบทำความเย็นอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้ลดการใช้ไฟฟ้าได้ถึงร้อยละ 20-35 เมื่อเทียบกับระบบทำความเย็นแบบเดิม รวมถึงส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชนโดยรอบ อันเป็นการบริหารจัดการพลังงานตามแนวคิด พลังงานอัจฉริยะ ของโครงการสามย่านสมาร์ทซิตี้