BEM พร้อมจำหน่ายคูปองค่าผ่านทางราคาเดิมระยะเวลา 1 ปี

ผู้ชมทั้งหมด 716 

ก.คมนาคมปิดดีล BEM จำหน่ายคูปองค่าผ่านทางราคาเดิมระยะเวลา 1 ปี 1 ธ.ค. 64 ถึง 30 พ.ย. 65 ส่วนกทพ.ขยายเวลาส่วนลด 10 บาทด่วนพระราม 9-1 ถึงสิ้นปี 65 ขณะที่ช่วงเทศกาลปีใหม่ยกเว้นค่าผ่านทาง 5 วัน เริ่ม 30 ธ.ค. 64 ถึง 3 ม.ค. 65

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวภายหลังเป็นประธานงานแถลงข่าวแนวทางการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางผ่านทางพิเศษให้ประชาชน ในช่วงที่ภาวะค่าครองชีพสูง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ว่า กรณีการปรับอัตราค่าผ่านทางทางพิเศษสายศรีรัช – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร นั้นเป็นการปรับขึ้นทุก 5 ปี ตามสัญญา ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 โดยปรับค่าผ่านทางจากอัตรา 50/80/115 บาท เป็น 65/105/150 บาท สำหรับรถประเภท 4 ล้อ รถประเภท 6-10 ล้อ และรถมากกว่า 10 ล้อ ซึ่งเป็นไปตามสัญญาสัมปทานการลงทุนในการออกแบบก่อสร้าง บริหาร และการบำรุงรักษาโครงการทางพิเศษฯ กับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)

อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเดินของประชาชนนั้นทางกระทรวงคมนาคมกับ กทพ. และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ได้หารือร่วมกันจึงได้ข้อสรุปร่วมกันว่า BEM ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับสัมปทานทางพิเศษสายศรีรัช – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ พร้อมสนับสนุนคูปองส่วนลดค่าผ่านทางทางพิเศษสายศรีรัช – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ ซึ่งมีทั้งหมด 9 ด่าน ประกอบด้วย ด่านฯ บางซื่อ 1 ด่านฯ กำแพงเพชร 2 ด่านฯ สะพานพระราม 7 ด่านฯ บางกรวย ด่านฯ บางพลัด ด่านฯ บางบำหรุ ด่านฯ บรมราชชนนี ด่านฯ ตลิ่งชัน และด่านฯ ฉิมพลี

สำหรับคูปองสำหรับรถ 4 ล้อ เล่มละ 1,300 บาท ราคาจำหน่าย 1,000 บาท (ประหยัดได้ 300 บาท) คูปองสำหรับรถ 6-10 ล้อ เล่มละ 2,100 บาท ราคาจำหน่าย 1,600 บาท (ประหยัดได้ 500 บาท) และคูปองสำหรับรถมากกว่า 10 ล้อ เล่มละ 3,000 บาท ราคาจำหน่าย 2,300 บาท (ประหยัดได้ 700 บาท) โดยจะเริ่มจำหน่ายคูปองในราคาค่าผ่านทางเดิม ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 30 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารด่านทั้ง 9 แห่ง และสามารถใช้คูปองได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2565

อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่ใช้บัตร Easy Pass และจ่ายค่าผ่านทางด้วยเงินสด จะไม่ได้รับส่วนลดดังกล่าว ซึ่งจะต้องจ่ายในราคาค่าผ่านทางที่ทาง BEM ปรับราคาขึ้น ทั้งนี้การออกคูปองส่วนลดนั้นจะส่งผลกระทบต่อรายได้ BEM ราว 102 ล้านบาท และกทพ. ราว 36 ล้านบาท

นอกจากนี้ กทพ.ยังได้ขยายเวลาการให้ส่วนลดค่าผ่านทางพิเศษที่ด่านพระราม 9-1 (ฉลองรัช) ซึ่งเป็นด่านในทางพิเศษฉลองรัชที่เชื่อมต่อรับรถที่มาจากทางพิเศษศรีรัช ส่วน D ทั้งฝั่งอโศกและฝั่งศรีนครินทร์ ออกไปอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยกทพ. ยังคงให้ส่วนลดค่าผ่านทาง จำนวน 10 บาทต่อเที่ยว จากอัตรา 40/60/80 บาท สำหรับรถยนต์ 4 ล้อ รถยนต์ 6-10 ล้อ และรถยนต์มากกว่า 10 ล้อ เป็นอัตรา 30/50/70 บาท

ส่วนในช่วงเทศกาลวันหยุดต่อเนื่องเทศกาลปีใหม่ 2565 กทพ. ได้ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ ของ ทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี) และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ตามที่รัฐบาลประกาศวันหยุดพิเศษทำให้มีวันหยุดต่อเนื่องติดต่อกัน 4 วัน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน โดยจะเริ่มยกเว้นค่าผ่านทางของทางพิเศษ ทั้ง 2 สายทาง ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 30 ธันวาคม 2564 จนถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 3 มกราคม 2565 รวมทั้งสิ้นจำนวน 5 วัน เช่นเดียวกับมอเตอร์เวย์ของกรมทางหลวง อีกด้วย (หากมีการปรับปรุงแก้ไขกำหนดวันยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางหลวงพิเศษ กทพ. จะปรับปรุงแก้ไขกำหนดวันที่ยกเว้นค่าผ่านทางให้สอดคล้องกับกรมทางหลวง