BEM แจ้งฝึกซ้อมจัดการเหตุการณ์ สถานีหลักสอง

ผู้ชมทั้งหมด 376 

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษ และรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง ร่วมกับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ  รฟม. แจ้งกำหนดการฝึกซ้อมการจัดการเหตุการณ์เสมือนจริง ร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนกรณีฉุกเฉินภายนอก ในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 00.45 – 03.00 น. โดยจะทำการฝึกซ้อม ณ สถานีหลักสอง โครงการรถไฟฟ้าMRT สายสีน้ำเงิน เพื่อให้พนักงานเกิดความชำนาญ สามารถตอบสนองในการจัดการเหตุการณ์และแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ BEM จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์มายังประชาชนทั่วไป เพื่อทราบเป็นข้อมูลและป้องกันการเข้าใจผิด และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้