BGRIMรุกตลาดขายไฟฟ้าเอกชนโดยตรง

ผู้ชมทั้งหมด 1,543 

BGRIM รุกขยายตลาดขายไฟฟ้าให้เอกชนโดยตรง หรือ รูปแบบ IPS เจาะกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม เผยมีเอกชนสนใจหลายโครงการสนใจ ทั้งกลุ่มห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน มหาวิทยาลัย โรงเรียน โรงแรม หรือโครงการมิกซ์ยูสขนาดใหญ่

นายฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า อยู่ระหว่างการขยายตลาดธุรกิจผลิตไฟฟ้าไปยังกลุ่มซื้อขายไฟฟ้าให้เอกชนโดยตรง รวมทั้งการบริหารจัดการไฟฟ้า (Independent Power Supply: IPS) ซึ่งปัจจุบันมีลูกค้าหลายรายที่ให้ความสนใจ ทั้งกลุ่มลูกค้าห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน มหาวิทยาลัย โรงเรียน โรงแรม หรือโครงการมิกซ์ยูสขนาดใหญ่ เบื้องต้นคาดว่าจะมีความชัดเจนในปี 64 โดย BGRIM มีความพร้อมทั้งเทคโนโลยี บุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านพลังงาน ,เครื่องปรับอากาศ ,ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน BGRIM มีตลาด IPS อยู่แล้วในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมที่ซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) และกลุ่มลูกค้าโซลาร์รูฟท็อป ที่ใช้บริการติดตั้งและทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับบริษัท ซึ่งโครงการลงทุนโรงไฟฟ้ารูปแบบผสมผสาน (Hybrid) ประเภทพลังงานความร้อนร่วม 80 เมกะวัตต์ พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน 15 เมกะวัตต์ และระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) 50 เมกะวัตต์ชั่วโมงก็เป็นรูปแบบขายไฟฟ้าพร้อมทั้งการบริหารจัดการไฟฟ้าให้เอกชนโดยตรง ซึ่งตามแผนจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) อย่างสมบูรณ์ในปี 67

ขณะเดียวกันบริษัทยังมองโอกาสจะนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) มาใช้ผลิตไฟฟ้าป้อนกลุ่ม IPS โครงการใหม่ ๆ รวมถึงการขายให้กับภาคอุตสาหกรรมด้วย ซึ่งจะเป็นการต่อยอดจากการนำเข้า LNG ไปใช้สำหรับโรงไฟฟ้าของบริษัทในส่วนที่เกินจากสัญญารับซื้อก๊าซธรรมชาติกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT หลังจากได้ใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (Shipper) สำหรับการนำเข้าLNG

นายนพเดช กรรณสูต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-การเงินและบัญชี ของ BGRIM กล่าวว่า ต้นทุนการดำเนินงานสำหรับตลาด IPS กลุ่มอาคาร ในปัจจุบันก็ลดต่ำลงจากการพัฒนาเทคโนโลยี ที่สามารถรองรับการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กราว 20-30 เมกะวัตต์ เพื่อใช้เฉพาะพื้นที่ ซึ่งอาจจะเป็นโรงงานเดียว หรือกลุ่มโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม หรือกลุ่มอาคารมิกซ์ยูส ทำให้มีต้นทุนการก่อสร้างต่ำ รวมถึงต้นทุนก๊าซฯที่ลดลง หากมีการนำเข้า LNG ได้มากใช้เอง