BGRIMลงนามนิคมฯเอเชียลุยโรงไฟฟ้า-ระบบสมาร์ทกริด

ผู้ชมทั้งหมด 866 

BGRIM ลงนาม MOU นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย ร่วมศึกษาแนวทางพัฒนาโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ-พลังงานทดแทน พร้อมลุยพัฒนาระบบ “สมาร์ทกริด” ในนิคมอุตสาหกรรม

นายฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด  (มหาชน)  หรือ BGRIM เปิดเผยว่า บริษัทฯได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับนายชาลี โสภณพนิช กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จำกัด (นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย) เพื่อร่วมศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ และโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีระบบโครงข่ายสำหรับส่งไฟฟ้าอัจฉริยะแบบครบวงจรโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Smart Grid) ในนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย (สุวรรณภูมิ)

ทั้งนี้นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย (สุวรรณภูมิ) เป็นนิคมร่วมดำเนินงานกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ตั้งอยู่บริเวณ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ มีเนื้อที่กว่า 4,000 ไร่ เหมาะสมกับอุตสาหกรรมประเภทยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ โลจิสติคส์ อาหาร เวชภัณฑ์ อีคอมเมิร์ซ และดาต้าเซ็นเตอร์ เพราะตั้งอยู่บนทำเลยุทธศาสตร์ที่สามารถเดินทางเข้าสู่เขตธุรกิจของกรุงเทพฯ และอยู่ห่างจากท่อากาศยานสุวรรณภูมิเพียง 20 กม.และอยู่ใกล้กับท่าเรือคลองเตยเพียง 54 กม. ท่าเรือแหลงฉบัง 85 กม.

นายฮาราลด์ ลิงค์ กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการทำบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมมือเพื่อขยายธุรกิจร่วมกันในการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็นด้วยก๊าซธรรมชาติ รวมถึงพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนอื่นๆ ตลอดจนการพัฒนาระบบสมาร์ทกริด ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพของ บี.กริม เพาเวอร์ ในการเป็นผู้นำด้านพลังงานไฟฟ้า เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

“บี.กริม เพาเวอร์ มุ่งให้บริการพลังงานที่มีคุณภาพและเสถียรภาพผ่านการซื้อขายในระบบ energy trading โดยขายไฟฟ้าให้กับลูกค้าโดยตรง ไม่ผ่านระบบของการไฟฟ้า ซึ่งอาศัยโครงข่ายอัจฉริยะ (Smart Grid) ที่พัฒนาโดย บี.กริม เพาเวอร์ ซึ่งปัจจุบัน บี.กริม เพาเวอร์ ได้นำร่องทดสอบระบบ trading ระหว่างอาคารต่างๆ ในเครือ บี.กริม และในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ แล้ว” นายฮาราลด์ ลิงค์ กล่าว  

ก่อนหน้านี้ บี.กริม เพาเวอร์ มีโครงการศึกษานำร่องพัฒนาระบบสมาร์ทกริด ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ จังหวัดชลบุรี กับสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงกำลังผลิตไฟฟ้าหลายรูปแบบ ทั้งโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนทั้งโซลาร์ลอยน้ำ โซลาร์รูฟท็อป ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) สถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) และระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS) รวมถึง การอัพเกรดสายส่ง และระบบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นระบบอัจฉริยะเพื่อรองรับต่อการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลยี 5G โดยโครงการนำร่องจะทยอยดำเนินการเป็นระยะๆ

นายฮาราลด์ ลิงค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือระหว่าง บี.กริม เพาเวอร์ และ นิคมอุตสาหกรรมเอเชียในครั้งนี้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของ บี.กริม เพาเวอร์ ที่ต้องการมุ่งขยายธุรกิจระบบการส่งและระบบการจำหน่ายไฟฟ้าในภูมิภาค ซึ่งตลอดการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา บริษัทมีการสร้างและควบคุมระบบการส่งและระบบการจำหน่ายไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมรวมทั้งสิ้น 9 แห่งทั้งในประเทศไทย เวียดนาม และกัมพูชา เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญต่างๆ สู่การเป็น Smart City ในอนาคต