BGRIM คว้า 5 รางวัลความเป็นเลิศแห่งเอเชีย Asian Excellence Award 2023

ผู้ชมทั้งหมด 247 

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM รับรางวัลความเป็นเลิศแห่งเอเชีย ประจำปี 2566 (13th Asian Excellence Award) จำนวน 5 รางวัล จัดขึ้นที่โรงแรม JW Marriott ฮ่องกง ในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 โดย Corporate Governance Asia นิตยสารชั้นนำด้านเศรษฐกิจและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของฮ่องกงและเอเชีย สะท้อนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีของ บี.กริม เพาเวอร์ ที่มุ่งดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม สร้างประโยชน์และความยั่งยืนให้แก่สังคม ประกอบด้วย

รางวัลซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s Best CEO) : ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน), รางวัลซีเอฟโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย  (Asia’s Best CFO) : คุณศิริวงศ์ บวรบุญฤทัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี, รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Best Investor Relations Officer) : คุณศลยา ณ สงขลา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และความยั่งยืนองค์กร, รางวัลความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม (Best Environmental Responsibility) และรางวัลบริษัทนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Company)

โดยการมอบรางวัลดังกล่าว มีการพิจารณารางวัลจากข้อมูลองค์กรร่วมกับผลสำรวจความคิดเห็นของนักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ทรงคุณวุฒิ ทั่วภูมิภาคเอเชีย เพื่อมอบรางวัลให้แก่องค์กรที่มีธรรมาภิบาลที่ดีมีแนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืน มีการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส และมีการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างดีเยี่ยม ในส่วนของรางวัลประเภทบุคคลนั้น เป็นการพิจารณามอบให้แก่ผู้นำองค์กรที่มีวิสัยทัศน์มีความสามารถด้านการบริหารจัดการด้านการเงิน และด้านความสัมพันธ์กับนักลงทุนที่ดีเยี่ยมในระดับสากล