BGRIM ปลื้ม เปิดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ โรงไฟฟ้า “BGPM1R” แล้ว

ผู้ชมทั้งหมด 541 

“บี.กริม เพาเวอร์” เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ โรงไฟฟ้า “BGPM1R” ตั้งแต่ 31 ธ.ค. 2565 หนุนกำลังผลิตเพิ่ม 140 เมกะวัตต์ ขายไฟให้ กฟผ. 30 เมกะวัตต์ 25 ปี ขณะที่ โรงไฟฟ้า “BGPM2R อีก 140 เมกะวัตต์ เตรียมเดินเครื่องในไตรมาส 1ปีนี้

ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยระบุว่า บี.กริม เพาเวอร์ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (เอไออี-เอ็มทีพี) จำกัด (“BGPM1R”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บี.กริม เพาเวอร์(ถือหุ้นร้อยละ 70.0) ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์(COD) โครงการโรงไฟฟ้าใหม่มีกำลังการผลิตติดตั้ง 140 เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม โดยเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2565

สำหรับ โครงการ BGPM1R ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 30 เมกะวัตต์กับ กฟผ. เป็นระยะเวลา 25 ปี และส่วนที่เหลือเป็นการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและไอน้ำระยะยาวกับลูกค้าอุตสาหกรรมภายในนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าว

โดยโครงการ BGPM1R เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม (SPP Replacement) ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง และลดปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติต่อหน่วยลง และเป็นโครงการที่ 4 ที่เปิดดำเนินการ ทำให้บี.กริม เพาเวอร์ มีโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วรวม 3,338 เมกะวัตต์ จากโครงการที่มีสัญญาซื้อขายแล้วทั้งหมด 4,055 เมกะวัตต์ ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา

ทั้งนี้ โครงการ BGPM2R กำลังการผลิตติดตั้ง 140 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิมโครงการสุดท้าย จะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2566