BPP ปลื้มโรงไฟฟ้าโซลาร์ชิราคาวะในญี่ปุ่นCODแล้ว

ผู้ชมทั้งหมด 612 

“บ้านปู เพาเวอร์” เผยโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ชิราคาวะ ในญี่ปุ่น ขนาด 10 เมกะวัตต์ COD แล้ว ลั่นพร้อมเดินหน้าขยายการลงทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หนุนเป้าหมายมีกำลังผลิตในมือ 5,300 เมกะวัตต์ภายในปี 68

นายกิรณ ลิมปพยอม ประธานเจ้าหน้าที-บริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน) หรือ BPP ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยระบุว่า  โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชิราคาวะ ประเทศญี่ปุ่นที่บริษัท BRE Singapore Pte Ltd (BRES) BRS ลงทุนภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบทีเคในสัดส่วน 100% เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 16 ม.ค.65

โรงไฟฟ้าดังกล่าว ตั้งอยู่ ณ จังหวัดฟูกูชิมะ มีกำลังการผลิต 10 เมกะวัตต์ ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า กับบริษัท Tohoku Electric Power Co., Inc. เป็นระยะเวลา 19 ปี มีราคารับซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-in-Tariff (FIT) 36 เยนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง โรงไฟฟ้าแห่งนี้สามารถผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ชุมชนราว 2,000 ครัวเรือน

ขณะนี้ Banpu NEXT มีโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศไทย ญี่ปุ่น จีน ออสเตรเลีย เวียดนาม และในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมีกำลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนรวมทั้งสิ้น 1,007 เมกะวัตต์ ซึ่งเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วตามสัดส่วนการลงทุน 825 เมกะวัตต์

นอกจากนี้ บริษัทยังคงมองหาโอกาสการลงทุนอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 5,300 เมกะวัตต์ภายในปี 68 โดยเน้นการลงทุนในตลาดที่มีความเติบโตของความต้องการใช้ไฟฟ้าและมีนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาล

สำหรับ BRES เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด (Banpu NEXT) โดย BRES นับเป็นบริษัทร่วมที่ BPP ถือหุ้นผ่าน Banpu NEXT ในอัตรา 50% เท่ากันกับบมจ. บ้านปู (BANPU)