BPP ร่วมยินดีกับความสำเร็จของพันธมิตรทดลองแอมโมเนียเป็นเชื้อเพลิงร่วมในโรงไฟฟ้า

ผู้ชมทั้งหมด 167 

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BPP ผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าคุณภาพระดับสากล นำโดย นายอิศรา นิโรภาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมงานแสดงความยินดีสำหรับการใช้แอมโมเนียเป็นเชื้อเพลิงร่วมในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนเฮกินัน (Hekinan) จัดโดย JERA Co., Inc. พันธมิตรของ BPP ในโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำแอมโมเนียมาใช้เป็นเชื้อเพลิงร่วมที่โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (BLCP) งานนี้จัดขึ้นเพื่อฉลองความสำเร็จในการทดสอบการใช้แอมโมเนียเป็นเชื้อเพลิงร่วม (ร้อยละ 20 ของค่าความร้อน) ในโรงไฟฟ้าเป็นครั้งแรกของโลก ที่ยูนิต 4 ของโรงไฟฟ้าเฮกินัน ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากถ่านหินเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น โดยการทดสอบครั้งนี้นับเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญของโครงการ “รีไซเคิลก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และการใช้แอมโมเนียเป็นเชื้อเพลิงร่วมในการผลิตไฟฟ้า” ของ JERA Co., Inc. และ IHI Corporation ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากองค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่ปล่อย CO2 ในระดับต่ำผ่านการใช้เชื้อเพลิงจากแอมโมเนีย

เมื่อปีที่ผ่านมา BPP ได้เริ่มศึกษาความเป็นไปได้ที่จะนำแอมโมเนียมาใช้เป็นเชื้อเพลิงร่วมที่โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี จังหวัดระยอง ซึ่งนับเป็นโครงการแรกของบริษัทฯ ที่นำแอมโมเนียมาใช้เป็นเชื้อเพลิง โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทพันธมิตร ได้แก่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน), บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด, JERA Co., Inc., Mitsubishi Corporation Machinery, Inc., Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., และ Nippon Koei Co., Ltd. ความร่วมมือนี้สอดคล้องกับทิศทางของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญกับการลดการปล่อย CO2 และการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพื่อก้าวสู่การเป็น “บริษัทผู้ผลิตพลังงานที่ยั่งยืน”