BSGF จับมือ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จัดการน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว นำผลิต SAF

ผู้ชมทั้งหมด 146 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางกลอยตา ณ ถลาง รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายนิพนธ์ เลิศทัศนีย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่     สายงานบริหารโครงการวิศวกรรมและโลจิสติกส์ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บริษัท บางจากฯ ในฐานะกรรมการ บริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด (BSGF) นายธนวัฒน์  ลินจงสุบงกช ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทธนโชคฯ และ นายสุทธิชัย บัณฑิตวรภูมิ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด พร้อมผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) ร่วมรณรงค์ความร่วมมือ บริหารจัดการน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วจากส่วนงานจัดเลี้ยงของศูนย์การประชุมฯ ผ่านโครงการ “ทอดไม่ทิ้ง” และ “ไม่ทอดซ้ำ” จำหน่ายให้กับ BSGF นำมาเป็นวัตถุดิบผลิต SAF เป็นการร่วมกันบริหารจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ทรัพยากรให้กลับมามีประโยชน์สูงสุด ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์