“BSRC” หนุนการเรียนรู้ พัฒนาเยาวชนโครงการ Space Innovator Camp

ผู้ชมทั้งหมด 478 

บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) (BSRC) สนับสนุนการเรียนรู้ และพัฒนาเยาวชนในโครงการ Space Innovator Camp  ค่ายการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้สัมผัสกระบวนการของเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA โดย BSRC ได้ร่วมจัดกิจกรรมเปิดประสบการณ์ให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการกว่า 80 คน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการกลั่นน้ำมัน ความปลอดภัย และการดูแลสิ่งแวดล้อม ตลอดจนทิศทางพลังงานในอนาคต ตลอดจนเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำมันและพลังงานโรงกลั่นน้ำมันบางจาก ศรีราชา เมื่อเร็วๆ นี้

Space Innovator Camp เป็นค่ายการเรียน 4 วันเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนเกิดกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามหลักการ STEM เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยี และหลักการทางวิทยาศาสตร์ สามารถนำความรู้ไปต่อยอดการศึกษา และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง รวมถึงเข้าใจบทบาทของดาวเทียมที่มีต่อการสำรวจและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ เป็นการสร้างรากฐานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ให้มีความพร้อมสำหรับการพัฒนาประเทศ ด้วยเทคโนโลยีในอนาคตต่อไป