BTS เผยผู้โดยสารรถไฟฟ้ายังไม่ฟื้นเต็ม 100% หลังพฤติกรรมการเดินทางเปลี่ยน

ผู้ชมทั้งหมด 323 

BTS เผยพฤติกรรมการเดินทางเปลี่ยนทำให้ผู้โดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวยังไม่ฟื้นเต็ม 100% ขณะที่สายสีชมพู สายเหลืองยังต่ำกว่าที่ประเมินอีกเยอะ  

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BTSC และ กรรมการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS เปิดเผยว่า ปัจจุบันผู้โดยสารที่มาใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีเขียวนั้นเฉลี่ยประมาณ 600,000 เที่ยว-คนต่อวัน หรือคิดเป็นประมาณ 80% เทียบกับปี 2562 ช่วงก่อนโควิด – 19 ที่มีผู้โดยสารใช้บริการเฉลี่ยที่ระดับ 700,000 เที่ยว-คนต่อวัน อย่างไรก็ตามจากผู้โดยสารที่ยังไม่ฟื้นตัวกลับมา 100% นั้นเนื่องจากพฤติกรรมการเดินทางของผู้โดยสารเปลี่ยนไปเพราะหลายบริษัท หลายองค์กรให้มีการทำงานที่บ้านได้ และอีกปัจจัยหนึ่งที่กระทบต่อผู้โดยสารคือการท่องเที่ยวจะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวจีนยังกลับมาไม่เท่าเดิม แต่ในเรื่องนี้รัฐบาลก็พยายามกระตุ้นการท่องเที่ยวอยู่

ส่วนการให้บริการเดินรถไฟฟ้ามหานคร สายนัคราพิพัฒน์ (MRT สายสีเหลือง) หลังจากที่เกิดจากเหตุการณ์ชิ้นส่วนตัวยึดรางร่วงหล่นลงบนถนนศรีนครินทร์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 ส่งผลให้ผู้โดยสารลดลงเหลือประมาณ 34,000 เที่ยว-คนต่อวัน จากก่อนหน้านั้นเฉลี่ยประมาณ 40,000 เที่ยว-คนต่อวัน ขณะที่ผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (มีนบุรี-แคราย) ในปัจจุบันเฉลี่ยประมาณ 60,000 เที่ยว-คนต่อวัน ซึ่งผู้โดยสารของทั้ง 2 สายยังต่ำกว่าที่ได้ประเมินไว้สายละ 200,000 เที่ยว-คนต่อวัน อย่างไรก็ตามในอนาคตเชื่อว่าการใช้บริการของผู้โดยสารจะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในปี 2568 จะเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายเข้าเมืองทองธานี คาดว่าจะมีผู้โดยสารเข้ามาในระบบเพิ่มอีกประมาณ 30,000 เที่ยว-คนต่อวัน ซึ่งจากตัวเลขของผู้โดยสารที่ลดลงนั้นไม่มีนัยสำคัญต่อผลประกอบการของกลุ่ม BTS