CEO กลุ่มบางจาก ได้รับการยกย่องเป็น CEO of the Year 2023 in Greenovation Leadership 

ผู้ชมทั้งหมด 332 

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลแห่งปี Bangkok Post CEO of the Year 2023 in  Greenovation Leadership จาก นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในพิธีมอบรางวัล Bangkok Post CEO of the Year 2023 ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ จัดโดยหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

 

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ได้รับการยกย่องในฐานะผู้นำกลุ่มบริษัทบางจากที่มีบทบาทสูงในการปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่บริบทใหม่ ริเริ่มนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ทำให้กลุ่มบริษัทบางจากได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรมสีเขียว อาทิ การขยายธุรกิจพลังงานทดแทน ส่งเสริมองค์ความรู้เทคโนโลยี Synbio เข้ามาในประเทศ ร่วมกับพันธมิตรจัดตั้ง Carbon Markets Club และเป็นผู้นำในธุรกิจเชื้อเพลิงพลังงานสะอาด อาทิ การผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF) เป็นรายแรก การเปิดสถานีบริการก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) แห่งแรก บุกเบิกแพลตฟอร์มให้เช่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าพร้อมเครือข่ายสถานีบริการสับเปลี่ยนแบตเตอรี่วินโนหนี้ ตลอดจนบทบาทผู้นำในการสร้างระบบนิเวศสังคมคาร์บอนต่ำ

นายชัยวัฒน์ ได้กล่าวขอบคุณผู้บริหารและพนักงานที่มีส่วนผลักดันให้บางจากฯ เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และประสบความสำเร็จจนเป็นที่ยอมรับ และกล่าวถึง การเปิดตัวหนังสั้นโฆษณา 

“จิตวิญญาณที่ไม่หยุดนิ่ง” #กระจกกับดอกไม้ ของบางจากฯ ในโอกาสครบรอบ 39 ปี ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวที่อยากจะให้คนรุ่นใหม่ได้ดูเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ

Bangkok Post CEO แห่งปี 2023 (Bangkok Post CEO of the Year 2023) จัดโดยหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ เว็บไซต์ข่าวและสื่อหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษชั้นนำของไทย เพื่อยกย่องผู้นำองค์กรและอุตสาหกรรมในแง่ของวิสัยทัศน์และความสำเร็จในการบริหารธุรกิจ โดยมีเกณฑ์พิจารณาจากการสร้างสรรค์นวัตกรรม การบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญกับ ESG