CEO บ้านปู รับรางวัล “สตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2566”

ผู้ชมทั้งหมด 503 

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัล สตรีไทยดีเด่น ประเภทสรรหา ด้านส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566 จากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันสตรีไทย จัดโดย สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และภาคีเครือข่ายประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “สืบสานพระราชปณิธาน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน” ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี รางวัลอันทรงเกียรตินี้เพื่อประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีไทยที่มีประวัติและผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์และยอมรับของบุคคล ชุมชนและสังคม โดยนางสมฤดีเป็นผู้นำองค์กรที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมโครงการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด เช่น โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม (Banpu Champions for Change) โครงการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม “ค่ายเพาเวอร์ กรีน” รวมทั้งโครงการกองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัยโควิด-19