CEO IRPC รับรางวัลประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น สถาบันพระปกเกล้าประจำปี 2566

ผู้ชมทั้งหมด 452 

คุณกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC รับมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น สถาบันพระปกเกล้าประจำปี 2566 จาก ฯพณฯ วันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา ในงาน “5 กันยา วันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า” ให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูศิษย์เก่าผู้ที่มีความสามารถ และประกอบคุณงามความดีต่อประเทศชาติและสังคม โดย คุณกฤษณ์ สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 9 สถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา

ทั้งนี้ งาน 5 กันยา วันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า ครบรอบ 25 ปี นอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบรางวัลองค์กรดีเด่นและศิษย์เก่าดีเด่นแล้ว ภายในงานมีการจัดการแสดงมุทิตาจิตแด่คณาจารย์สถาบันพระปกเกล้า