CEO OR คว้ารางวัลเกียรติยศ THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2024

ผู้ชมทั้งหมด 75 

นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR รับรางวัล THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2024 ประเภทค้าปลีกค้าส่ง สะท้อนถึงการเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ ทำให้องค์กรสามารถเติบโตตามหลัก ESG ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) โดยผสานแนวคิดการบริหารสมัยใหม่ เข้ากับหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการดำเนินธุรกิจตามแนวทาง SDG ในแบบฉบับของ OR (OR SDG) เพื่อสร้างต้นแบบองค์กรธุรกิจยุคใหม่ที่เติบโตแข็งแกร่ง พร้อมสร้างคุณค่าสู่สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมในทุกการดำเนินงาน ก้าวสู่การเป็นองค์กรในระดับสากล

รางวัลดังกล่าว เป็นการเชิดชูเกียรติผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่มีความโดดเด่นในแต่ละอุตสาหกรรม ที่ได้รับการยกย่องให้เป็น ‘สุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปี จัดโดยนิตยสาร Business+ ร่วมกับสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งได้มอบรางวัลอย่างต่อเนื่องปีนี้ เป็นปีที่ 3  ภายใต้แนวคิด “Iconify the Master ต้นแบบผู้นำแห่งอนาคต” ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ