CKPower คว้ารางวัล CSR-DIW Continuous Award 2023 เป็นปีที่ 2

ผู้ชมทั้งหมด 249 

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (BIC) บริษัทในเครือ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKP หนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคและมีระดับคาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่ำที่สุดรายหนึ่ง รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร “CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2566” ภายใต้โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะที่บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความยั่งยืน ดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมดูแลชุมชนและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในฐานะสมาชิกของชุมชน ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ในการมอบรางวัลครั้งนี้ มีนายเดชา จันทวี ผู้จัดการโรงไฟฟ้า เป็นผู้รับโล่รางวัลจาก นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี