DEXON ก้าวสู่องค์กร “Net Zero Emission” จับมือมช.-รัฐ-เอกชน ร่วมสนับสนุนวิจัย CCS

ผู้ชมทั้งหมด 274 

DEXON พร้อมก้าวสู่องค์กร Net Zero Emission จับมือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาครัฐ และเอกชน ร่วมสนับสนุนงานวิจัยการดักจับ และกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ CCS สู่เป้าหมาย Carbon Neutrality

ดร.มัลลิกา แก่กล้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ DEXON เปิดเผยว่า บริษัทฯเป็นผู้นำด้านการพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ให้บริการการตรวจสอบระบบโครงสร้างทางวิศวกรรม และการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย หรือ NDT ร่วมขานรับนโยบายของประเทศในการตั้งเป้าหมายเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero Emission ด้วยการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงภายในพ.ศ. 2573 หรือปี เพื่อดูแลชุมชน สังคม พร้อมดูแลเมืองอุตสาหกรรมจังหวัดระยองเปลี่ยนจากอุตสาหกรรมมลพิษสู่ Green & Digital City รวมถึงวางแผนการดำเนินงานในระดับประเทศ โดยมีแผนที่จะร่วมมือกับกลุ่มวิจัยขั้นแนวหน้าในการดักจับ และกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ CCS เพื่อมุ่งสู่พลังงานสะอาดตอบโจทย์การเข้าสู่สังคมไร้คาร์บอนในอนาคต

โดยความร่วมมือกับกลุ่มวิจัยชั้นแนวหน้าในการดักจับ และกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ ในครั้งนี้จะเป็นความร่วมมือสำหรับเทคโนโลยีที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ CCS ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิตได้ในระดับหลายล้านตันต่อปี และนำไปกักเก็บในชั้นธรณีที่มีศักยภาพ และเหมาะสมแบบปลอดภัย และถาวร หรือ Permanent Geological Storage โดยไม่มีการปล่อยกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศได้อีก ซึ่งบริษัทฯได้เข้าไปศึกษาดูงาน และหารือกับเครือข่ายในประเทศเดนมาร์ก และดูงานที่โครงการ Northen Lights ซึ่งเป็นคณะแรกของไทยจากภาคการศึกษา และวิจัยที่เข้าเยี่ยมชมดูงานโครงการระดับโลกโครงการนี้ ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนร่วมเดินทาง

พร้อมกันนี้ยังได้เยี่ยมชมโครงการ Northen Lights ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของ Equinor Shell และ Total ภายใต้การสนับสนุนช่วงแรกจากรัฐบาลนอร์เวย์ ในการบุกเบิก และลงทุนการขนส่ง และการกักเก็บคาร์บอนถาวรในชั้นหินอุ้มน้ำ ในบริเวณทะเลเหนือ ปัจจุบันโครงการกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากระยะแรกคือการศึกษาทำความเข้าใจ สู่ระยะที่สองคือการประกอบการเชิงพาณิชย์ มีเป้าหมายในการเก็บคาร์บอนแบบถาวรที่มาจากอุตสาหกรรมซีเมนต์ และอุตสาหกรรมหนักอื่นที่หลีกเลี่ยงการปลดคาร์บอนไม่ได้ หรือ hard to abate

ทั้งนี้ DEXON เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบอันดับ 1 ของประเทศไทย ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการตรวจสอบทางวิศวกรรม และสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี สำหรับตรวจสอบโครงสร้าง และอุปกรณ์การผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม พลังงาน และอื่นๆมามากกว่า 18 ปี รวมถึงมุ่งเน้นในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบท่อ หรือ Pipeline Integrity ส่งผลให้บริษัทฯเป็นผู้นำในเอเชีย และที่สำคัญบริษัทฯมีความเชื่อมั่นถึงการทำงานที่ปลอดภัยทั้งระบบปฏิบัติการ และสภาพแวดล้อม รวมถึงมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้การดำเนินธุรกิจของคู่ค้า และสิ่งแวดล้อมมั่นคง ปลอดภัย และยั่งยืน จากการดำเนินงานที่ผ่านวิกฤตต่าง ๆ ทำให้เราเป็นบริษัทฯผู้ให้บริการด้านการตรวจสอบรายแรกของไทยที่สามารถขยายโอกาสทางธุรกิจไปยังต่างประเทศมากขึ้นทั้งใสหรัฐอเมริกา และยุโรป

นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโลกมากขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว กลายเป็นสัญญาณเตือนว่าวิกฤตดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของทุกชีวิตบนโลก นำไปสู่ปัญหาเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับครัวเรือนจนถึงระดับมหาภาค ทุกภาคส่วนทั่วโลกต่างเร่งเดินหน้าเพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero Emission บริษัทฯเชื่อมั่นว่าหากทุกฝ่ายร่วมมือกันตามยุทธศาสตร์ ESG ที่เน้นสร้างเศรษฐกิจไปสู่ความยั่งยืน ควบคู่กับสมดุลทางสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างโปร่งใส มุ่งสู่เป้าหมาย SDGs ของสหประชาชาติ ก็จะสามารถช่วยกันทำให้โลกสามารถผ่านวิกฤต และกลับมาสดใสขึ้นได้

“เรามีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญพร้อมเดินหน้าตามกลยุทธ์ ESG เราขอสนับสนุนและผลักดันโครงการการดักจับ และกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ในประเทศไทย และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในจังหวัดระยอง และประเทศไทย เพื่อก้าวสู่การเติบโตอย่างพร้อมตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งมั่นในการสร้างนวัตกรรมเพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดไป” ดร.มัลลิกา กล่าว