DEXON ตั้งบริษัทย่อยในเยอรมนี รุกยุโรปเต็มสูบ พร้อมปิดจ๊อบงานอเมริกาใต้

ผู้ชมทั้งหมด 445 

“เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี” จัดตั้งบริษัทย่อยในเยอรมันนี รุกตลาดยุโรปเต็มสูบ พร้อมปิดจ๊อบส่งมอบงานตรวจสอบท่อในอเมริกาใต้ ตอกย้ำการเป็นผู้ให้บริการในระดับสากล

ดร.มัลลิกา แก่กล้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ DEXON เปิดเผยว่า บริษัทกำลังดำเนินการจัดตั้งบริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี ยุโรป จีเอ็มบีเอช หรือ  Dexon Technology Europe GmbH ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแห่งใหม่ขึ้นที่เมือง Stutensee ทางตอนเหนือของประเทศเยอรมันนี โดยบริษัทย่อยดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจให้บริการตรวจสอบทางวิศวกรรม และสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการให้บริการในประเทศเยอรมันนี และทั่วทั้งทวีปยุโรป ถือว่าเป็นการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งที่ 2 ในทวีปยุโรปต่อจากการจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพในการขยายธุรกิจในทวีปยุโรป รวมถึงเป็นการตอกย้ำการก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการตรวจสอบทางวิศวกรรมในระดับสากลอีกด้วย

ขณะเดียวกันบริษัทยังได้รับงานตรวจสอบทางวิศวกรรมในทวีปอเมริกาใต้ ซึ่งเป็นงานตรวจสอบความสมบูรณ์ของท่อโดยเทคโนโลยีขั้นสูงด้วยเทคนิคคลื่นเสียงความถี่สูง Ultrasonic Testing Multichannel Ring Type In-line Inspection tool (UT-MC) โดยบริษัทได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และส่งมอบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถือว่าเป็นการสร้างโอกาสในการขยายการเข้ารับงานในทวีอเมริกาใต้ได้ในอนาคต

“การลงทุนในเยอรมันนีนับว่าเป็นก้าวสำคัญสำหรับการขยายตลาดในยุโรป เพราะยุโรปมีศักยภาพการเติบโตของความต้องการด้านการตรวจสอบท่อนำส่งสูง และเด็กซ์ซอนก็มีประสบการณ์ในตลาดยุโรปพร้อมบุคคลากรผู้เชี่ยวชาญที่จะเข้ามาช่วยขยายตลาด ซึ่งจะเป็นการขยายโอกาสในการนำเสนอโซลูชั่นต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น และเรามั่นใจว่าจะสามารถส่งมอบบริการที่น่าประทับใจ และได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นในระดับสากล” ดร.มัลลิกา กล่าว