Dow มอบรถพยาบาลฉุกเฉิน มูลค่า 4.2 ล้าน หนุนบริการสาธารณสุขให้ชาวระยอง

ผู้ชมทั้งหมด 401 

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) มอบรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์กู้ชีพมาตรฐานระดับสากล จำนวน 2 คัน มูลค่า 4,200,000 บาท แก่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง และโรงพยาบาลบ้านฉาง เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และส่งเสริมภารกิจด้านสาธารณสุขในพื้นที่ ภายใต้โครงการ “ดาว ห่วงใย ช่วยไทยต้านโควิด” เนื่องในโอกาสครบรอบ 125 ปี ของบริษัทฯ โดยมีนายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เข้าร่วมในพิธี

นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทยกล่าวว่า เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน จึงได้สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์มาอย่างต่อเนื่อง ในโอกาสครบรอบ 125 ปี ของบริษัทฯ เราทราบถึงความจำเป็นของโรงพยาบาลในการใช้รถพยาบาลฉุกเฉินสำหรับส่งต่อผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงได้จัดหารถทั้ง 2 คัน และติดตั้งเครื่องมือแพทย์สำหรับช่วยชีวิตขั้นสูงครบถ้วน เพื่อใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ได้เห็นน้ำใจคนไทยว่าไม่เคยทอดทิ้งกัน มีการสนับสนุนช่วยเหลือบริจาคเงิน สิ่งของ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์มาโดยตลอด ถือเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรสาธารณสุขในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ รถพยาบาลมีความสำคัญอย่างมากในการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลเพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาที่เหมาะสมและทันท่วงที การสนับสนุนจาก Dow ในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมการปฏิบัติภารกิจของเราให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามมาตรฐานสากล

นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองกล่าวว่า นอกเหนือจากความก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรม เรายังมุ่งหวังให้ระยองเป็นเมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและเศรษฐกิจที่สมดุล ในช่วงสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ จังหวัดระยองขอขอบคุณแทนพี่น้องชาวระยองที่บริษัท Dow ได้เห็นความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย สุขภาพ มีความห่วงใยต่อประชาชน และได้มอบรถพยาบาลฉุกเฉินเพื่อใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ป่วย และผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป

รถพยาบาลฉุกเฉินได้รับการติดตั้งอุปกรณ์เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น และเครื่องมือช่วยชีวิตขั้นสูงอย่างครบถ้วน อาทิ สัญญาณไฟฉุกเฉินและสัญญาณเสียงไซเรน เครื่องมือแพทย์ประจำรถ เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ และเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับได้ พร้อมเตียงนอนสำหรับผู้ป่วยแบบมีล้อเข็นที่มีความคงทนแข็งแรงตามมาตรฐานสากล เพื่อใช้ในการปฏิบัติการช่วยชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาลในผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินโดยบุคลากรที่เหมาะสม และใช้ขนส่งผู้ป่วยภาวะวิกฤติและฉุกเฉิน

ก่อนหน้านี้ เมื่อปี พ.ศ. 2554 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้ส่งมอบรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉินให้แก่โรงพยาบาลบ้านฉางแล้วจำนวน 2 คัน ซึ่งได้นำไปใช้ในภารกิจช่วยเหลือผู้ป่วยและดูแลสุขภาพของประชาชนในอำเภอบ้านฉางอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน การสนับสนุนรถพยาบาลฉุกเฉินเพิ่มเติมอีก 2 คัน จะช่วยให้โรงพยาบาลสามารถให้บริการและรองรับผู้ป่วยในจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียงได้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น