EAผนึกมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์เปิดศูนย์พักคอยอ.หัวไทรรับผู้ป่วยโควิด-19

ผู้ชมทั้งหมด 723 

บริษัท อีเอ วินด์ หาดกังหัน 3 จำกัด ในกลุ่มพลังงานบริสุทธิ์ หรือ EA ร่วมกับ มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ จัดพิธีเปิดศูนย์ดูแลโควิด-19 ชุมชน COVID-19 Care Center : CCC (ศูนย์พักคอย) ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ “พลังงานบริสุทธิ์” จ.นครศรีธรรมราช เพื่อช่วยแบ่งเบาการทำงานของโรงพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นด่านหน้าในการต่อสู้กับเชื้อโรคเพื่อรักษาชีวิตผู้ป่วย และมุ่งหวังให้ประเทศไทยข้ามผ่านวิกฤตโควิด-19 เหมือนเช่นระลอกที่ผ่านมาโดยเร็วที่สุด โดยมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายสมยศ สุจริตธนารักษ์ นายอำเภอหัวไทร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยศูนย์พักคอยแห่งนี้ ใช้สำหรับดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษระหว่างรอเตียง และผู้ติดเชื้อโควิค-19 ที่มีอาการไม่มากหรือไม่แสดงอาการ แต่ประเมินแล้วว่าไม่สามารถกักตัวที่บ้านได้ ให้มาพักที่ศูนย์ฯ เพื่อรอการนำส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลหากมีอาการรุนแรง โดยจะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) คอยดูแลและประเมินอาการอย่างใกล้ชิด มีการตรวจวัดค่าออกซิเจน และให้ยาตามอาการ ซึ่งถ้าผู้ป่วยมีอาการ เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองจะรีบนำส่งเข้ารักษาในโรงพยาบาลทันที โดยศูนย์ฯ มี 100 เตียง ในการรองรับผู้ป่วยในพื้นที่ และประชาชนที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงสูงของโรคระบาดติดเชื้อโควิด-19 เป็นการช่วยลดปัญหาการแพร่ระบาดระหว่างคนใน